Spolupracujeme s vysokými školami, které připravují budoucí učitele a realizujeme pro ně semináře zaměřené na používání dotykových technologií a digitálního edukačního obsahu ve výchovně-vzdělávacím procesu.

Odborné semináře pro budoucí učitele a studenty pedagogických oborů probíhají v centru EDULAB a na fakultách vysokých škol.

Veškeré semináře na www.edukacnilaborator.cz/vzdelavani jsou přístupné i budoucím učitelům. V případě zájmu o seminář v jiném termínu nás prosím kontaktujte e-mailem na info@edulabcr.cz nebo telefonicky na +420 212 245 509.