• Metodické centrum 3. mateřská škola Jindřichův Hradec
  • Škola dotykem AKADEMIE (EDULAB)
  • Metodické centrum MŠ Mozaika Jihlava
  • Metodický seminář Školka hrou