• Metodická centra pro předškolní vzdělávání
  • Metodický seminář Školka hrou
  • Lektoři projektu Škola dotykem AKADEMIE (EDULAB)
  • Škola dotykem AKADEMIE (EDULAB)