• Metodické centrum MŠ Brno
  • Metodický seminář Školka hrou
  • Metodické centrum MŠ Srdíčko Pardubice
  • Metodické centrum 22. mateřská škola v Plzni