• Úvodní školení projektu Škola dotykem
  • Centrum moderních vzdělávacích technologií