• Metodické centrum MŠ Arbesova v České Lípě
  • Konference Školka hrou v praxi
  • Otevření multimediální učebny na UPOL
  • Škola dotykem ŽIVĚ 2 – Boříme mýty digitálního vzdělávání