Helena Černá

helena-cerna

Poslání ředitelky MŠ Vora v Mariánských Lázních má nejen jako povolání, ale také jako koníčka. S dětmi pracuje již řadu let.  Za tu dobu prošla různými trendy a směry v předškolním vzdělávání. „Jsem otevřená pokrokovým a smysluplným směrům ve vzdělávání, proto mě nabídka Školka hrou velmi oslovila.“

Bc. Lenka Dvořáková

lenka-dvorakovaNa UHK studovala obor předškolní pedagogika. V mateřské škole pracuje 32 let, nyní jako vedoucí učitelka v MŠ Mozaika Jihlava. „Mojí prioritou je vytvářet pro děti zajímavé a podnětné prostředí. Proto jsem využila možnost zapojit se do projektu Školka hrou, který nabízí také další možnosti aktivní spolupráce s rodiči.“

Jan Fajmon

Od roku 2011 se věnuje předškolnímu vzdělávání, ve kterém velmi rád využívá moderních a netradičních pomůcek. Směr výuky se snaží zaměřit především na zážitkovou pedagogiku, proto je velmi rád, že je zapojen do projektu Školka hrou, který mu umožňuje využívat digitální technologie ve výuce.

Mgr. Michaela Hučínová

Po ukončení studia Učitelství pro mateřské školy na Masarykově univerzitě v Brně nastoupila jako pedagog do Mateřské školy Rooseveltova v Olomouci. „Při edukačním procesu zapojujeme interaktivní pomůcky, a otevíráme tak možnosti moderních technologií i pro předškolní děti.“

Mgr. Bc. et Bc. Kateřina Chytilová Hrabcová

Na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudovala tři obory, ten poslední byl Učitelství pro mateřské školy. V mateřské škole Rooseveltova Olomouc pracuje jako pedagog čtvrtým rokem. „Jelikož se stále učím, uvítala jsem možnost zapojit se do projektu Školka hrou a začít při své práci využívat nové interaktivní pomůcky.“

Zuzana Jilemnická

Pracuje jako učitelka v MŠ Arbesova v České Lípě. Projekt Školka hrou ji okouzlil a zaujal natolik, že se do něj s kolegyněmi s chutí zapojily. „Jsem ráda, že v rámci tohoto projektu se děti mohou hravou formou seznámit s novými informačními technologiemi, které je připravují nejen na bezproblémový přechod do ZŠ, ale i do života.“

Bc. Renata Kaminská

Ve školství pracuje 7 let. Vystudovala pedagogickou fakultu na Ostravské Univerzitě. S nadšením se zapojila do projektu Školka hrou. Ráda obohacuje výchovně-vzdělávací proces o práci s digitálními pomůckami, interaktivní tabulí a portálem eKabinet. Působila jako zástupce ředitelky MŠ, nyní je na rodičovské dovolené.

Mgr. Zdeňka Králová

Předškolnímu vzdělávání se věnuje jako ředitelka Mateřské školy Brno. Dlouhodobě se věnuje inkluzivnímu vzdělávání, vyučuje sportovní aktivity u dětí předškolního věku. Na projektu Školka hrou oceňuje možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí MŠ a přínos nových trendů v předškolním vzdělávání.

Mgr. Lenka Kůsová

V mateřské škole pracovala devět let, nyní působí jako metodička NIDV. „Projekt Školka hrou vítám s nadšením, ráda zkouším nové metody a formy práce s dětmi, které vychází z principů individualizace.“

Květoslava Lenková

Vystudovala předškolní pedagogiku se zaměřením na speciální pedagogiku v Liberci a dále management v Hradci Králové. Pracuje s dětmi již 30 let, z toho 8 let jako ředitelka MŠ Vojanova v Ústí nad Labem. Zajímá se o nové věci v předškolním vzdělávání a proto přivítala spolupráci s Edulabem.

 Martina Lůžková

Předškolnímu vzdělávání se věnuje od roku 2002. Nyní pracuje v Mateřské škole Arbesova v České Lípě. „Projekt Školka hrou mě velice zaujal a interaktivní pomůcky jsou skvělým doplňkem při mé práci učitelky.“

Mgr. Bc. Věra Madejová

V roli ředitelky mateřské školy Rooseveltova Olomouc je 20 let a ve své 33 leté učitelské praxi se setkala s různými alternativními výchovně-vzdělávacími metodami. „Projekt Školka hrou mě oslovil natolik, že jsme se stali metodickým centrem a pořídili jsme moderní technologické a interaktivní pomůcky.“

Ondřej Man

Ondřej-ManVystudoval Střední pedagogickou školu Kroměříž, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. V Mateřské škole Luční ve Zlíně pracuje jako učitel u předškolních dětí. „Využívání interaktivní tabule s digitálním edukačním obsahem a nejrůznějších digitálních pomůcek v předškolním vzdělávání vidím jako obrovský přínos.“

Mgr. Alena Matějovská

Své působení ve školství zahájila studiem Střední pedagogické školy v Berouně. Během své praxe v předškolní i mimoškolní pedagogice dále vystudovala na Pedagogické fakultě UK v Praze obor Management vzdělávání. V MŠ Velíšská ve Vlašimi pracuje od roku 2003, momentálně 4 rokem na pozici ředitelky.

Tereza Mrázková

Po dokončení Střední pedagogické školy nastoupila na pozici učitelky v Mateřské škole 4 pastelky v Praze, kde působí již sedmým rokem. Je vedoucí praxe pro studentky SPGŠ Futurum. Ráda implementuje moderní technologie do výuky, s nadšením tedy přivítala možnosti práce s interaktivní tabulí a dalšími pomůckami.

Johana Jana Nedvědová

Po mateřské dovolené nastoupila do MŠ Vora v Mariánských Lázních. Ve své práci hledá stále něco nového, pro děti zábavného, poučného. Velmi důležitou roli v MŠ hraje organizace v čase, kdy je třeba zajistit, aby činnosti ve škole měly svůj řád a rytmus. Školka hrou je pro ni velkým pomocníkem při plánování a vedení třídy.

Mgr. Blanka Nešporová

V mateřské škole pracuje už 29 let. Prošla malými i velkými školami, nyní 10 let řídí MŠ Školní 25 v Hustopečích. Po celou dobu své praxe sleduje nové trendy a moderní způsoby vzdělávání a snaží se je předávat dál.  Vždy ji zajímaly digitální technologie a jejich využití v práci s dětmi. Právě to jí nabízí projekt Školka hrou.

Mgr. Zdeňka Nováková

Předškolnímu vzdělávání se věnuje celý svůj profesní život, ve funkci ředitelky je od roku 1992. Ráda používá nové pomůcky, postupy a metody, proto ji zaujala nabídka aktivně se účastnit projektu Školka hrou. „Jsem ráda, že mohu šířit povědomí o využitelnosti digitálních pomůcek a digitálního obsahu v mateřské škole.“

Mgr. Kateřina Paseková

Na univerzitě v Hradci Králové studovala pedagogiku předškolního věku. Poté nastoupila jako pedagog do Mateřské školy Mozaika v Jihlavě, kde působí čtvrtým rokem. „Ráda zpestřuji dětem den netradičními činnosti a Školka hrou mi nabízí mnoho směrů, které nás s dětmi zajímají a baví.“

Bc. Lenka Pechová

Bc-Lenka-PechovaVystudovala Učitelství pro mateřské školy na PdF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V mateřské škole pracuje 29 let. „Ráda využívám nové metody a přístupy ke vzdělávání, a proto jsem uvítala možnost zapojit se do projektu Školka hrou. Interaktivní tabule a digitální pomůcky obohacují vzdělávání dětí v MŠ.“

Bc. Jana Pokorná

Předškolnímu vzdělávání se věnuje již 30.let. Je absolventkou Učitelství pro mateřské školy na PdF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a nyní působí v MŠ Mozaika v Jihlavě. Vítá zapojení digitálních technologií do vzdělávání předškolních dětí, vidí jak u dětí prohlubují zájem o vzdělávání a jak je interaktivní výuka baví.

Šárka Rummelová

Do mateřské školy Sbíhavá nastoupila hned po maturitě na střední Pedagogické škole Evropská v roce 2006. „Po instalaci interaktivní tabule jsem zkoumala, co vše umí, až jsem se dostala do projektu Školka hrou, kde jsem poznala další digitální pomůcky, které mě i děti ve třídě velmi baví.“

Bc. Alena Rybková

Ve školství pracuje již 36 let z toho 14 let jako ředitelka MŠ Srdíčko Pardubice. Vystudovala SPgŠ v Litomyšli a později FF UP v Olomouci – obor Školský management. „Ráda přijímám nové výzvy a nabízím dětem zajímavé možnosti a trendy ve vzdělávání, proto jsem velmi uvítala zapojení do projektu Školka hrou.“

Michaela Špručková

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Přerově, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Praxi v oboru má 13 let a v současné době pracuje v mateřské škole Rooseveltova Olomouc. „Jsem ráda, že se můžeme podílet na projektu Školka hrou. Ráda poznávám nové věci a možnosti pro práci s dětmi.“

Mgr. Michaela Trejtnarová

Ve školství pracuje 20 let, z toho 10 let jako ředitelka mateřské školy. Svoji praxi obohatila vedením jednotřídní mateřské školy a nyní působí v mateřské škole v Náchodě.  Její prioritou je tvorba podnětného prostředí v mateřské škole, motivace všech zaměstnanců a společné sdílení zkušeností.

Ludmila Vlčková

Vystudovala obor učitelství pro MŠ na SPgŠ v Prachaticích. Ve školství pracuje již 34 let, nyní na pozici vedoucí učitelky na 3.MŠ v Jindřichově Hradci. Ráda ve své práci využívá nové postupy, a proto ji oslovila nabídka EDULABu pracovat s interaktivními pomůckami a tím rozvíjet další schopnosti dětí.

Helena Voženílková

Ve školství pracuje 26 let. Nyní učí v Mateřské škole Srdíčko Pardubice. „Díky moderním pomůckám můžeme pracovat na interaktivní tabuli, spoustu věcí prozkoumat mikroskopem nebo si vyfotit a upravit v počítači. Děti zjistily, že moderní technologie nejsou jen na hraní, ale lze je využívat ve všech činnostech v průběhu dne.“