Mgr. Barbora Bičejová

Ve školství pracuje jako učitelka českého jazyka a občanské výchovy od roku 2010, momentálně na ZŠ a MŠ Borovského v Karviné, kde působí i jako výchovná poradkyně. „Práce s dětmi mě baví a naplňuje, proto jsem zařazení tabletů do výuky uvítala. Žáci si toto zpestření výuky velmi chválí.“
 

Mgr. Lenka Cvešprová

lenka-cvesprovaVe školství pracuje 22 let, a zrovna tak dlouho učí na ZŠ Louny v ulici Školní. Velmi ráda ve výuce využívá různé pomůcky, proto velmi uvítala zapojení do projektu Škola dotykem, jehož cílem je prověřit možnosti tabletu jako další výukové pomůcky. Žáci brzy poznali, že tablet není jen na hraní her, ale je to užitečná pomůcka.

Mgr. Petra Červenská

petra-cervenskaVystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity, obor německý jazyk – chemie. Na Gymnáziu U Libeňského zámku v Praze pracuje od roku 2001. A také více než deset let jako externí pracovník na katedře cizích jazyků Metropolitní univerzity v Praze.
 

Mgr. Magda Dostálová

magda-dostalovaOd roku 1993 učí matematiku, fyziku a informatiku na Gymnáziu Jeseník. Věnuje se přípravě školních týmů na robotickou soutěž FIRST LEGO League, je členkou výboru České ligy robotiky a zapojuje se do projektů na podporu moderních trendů ve vzdělávání. V roce 2015 obdržela čestný titul Pedagog Olomouckého kraje.

Mgr. Tomáš Ficza

tomas-ficzaVystudoval PedF UK v Praze obor český jazyk – anglický jazyk a momentálně působí na Gymnáziu U Libeňského zámku. Motivaci a zaujetí do práce mu zajišťují nejen studenti a výborní kolegové, ale také projekt Škola dotykem. Mimo výuku na gymnáziu přednáší moderní angličtinu na Pedagogické fakultě a vede kurz zážitkového čtení.

Mgr. Dana Hartlová

dana-hartlovaNa ZŠ Závodu míru v Pardubicích vyučuje přírodovědné předměty na druhém stupni. Se svými žáky se zaměřuje na projektové aktivity a soutěže, v nichž tablety využívají jako prostředek k zaznamenávání měření, tvorbě laboratorních protokolů, popisu pokusů či schémat. Nejčastěji využívá aplikace S Note a Mindomo.

Mgr. Lenka Hofírková

lenka-hofirkovaNa ZŠ a MŠ Křídlovická 30b v Brně pracuje od roku 1995 a vyučuje děti od 5. do 9. ročníku český jazyk a výtvarnou výchovu. Moderní technologie ve výuce jsou pro děti přitažlivou učební pomůckou pro samostatnou i společnou práci a i jinak nepříliš lákavé jazykové učivo s jejich pomocí zvládají s chutí.

Bc. Martin Koky

martin-kokyVe školství se pohybuje 5 let jako učitel ICT a správce IT. Aktivity v rámci projektu Škola dotykem na ZŠ Marie Curie-Sklodowské a MŠ Jáchymov vnímá jako velmi kreativní. S moderními technologiemi mohou žáci přecházet z klasické výuky do interaktivní a učitelé mají možnost transformovat výuku do formy více zábavné.

Bc. Aneta Kůsová

aneta-kusovaDruhým rokem učí anglický jazyk na ZŠ Marie Curie-Sklodowské a Mateřské škole Jáchymov. Práce se v podstatě stala jejím koníčkem. Nově je třídní učitelkou 6. třídy, což byl oříšek, který ale postupně rozlouskává a těší se, jak to celé dopadne. Se svými žáky se také zapojila do taneční soutěže The SCHOOL DANCE 2015.

Mgr. Alena Maixnerová

alena-maixnerovaNa Základní škole Závodu míru v Pardubicích vyučuje anglický jazyk na druhém stupni. Tablety vnímá jako příjemné zpestření a motivační prvek pro žáky. Nejoblíbenější aplikací je Kahoot! a nejčastěji využívané aplikace jsou S Note a Mindomo.
 

Mgr. Petr Musil

petr-musilVe školství pracuje 16 let jako učitel fyziky, informatiky a matematiky na Gymnáziu Žďár nad Sázavou. Spojení moderních technologií a klasické výuky je známkou vysoké flexibility učitelů. Studenty práce s touto technikou baví, uvědomují si ale, že moderní technologie nedokážou nahradit standardní pomůcky.

Mgr. Miloš Novotný

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové. Má 24 let praxe na malotřídních školách a v současné době je ředitelem ZŠ Nemyčeves. Je spoluautor učebnic Matematiky pro 1. stupeň a je rovněž autorem 2000 výukových videí a výukových materiálu pro výuku čtení s porozuměním.

Mgr. Lukáš Rada

lukas-radaUčí na ZŠ T. G. Masaryka v Rokycanech a jeho aprobací je dějepis a občanská výchova. Dále učí tělocvik, informatiku a působí jako koordinátor ICT. „Využívání informačních technologií ve výuce je důležité a žáci touto formou prohlubují své znalosti a dovednosti v prostředí, které je pro ně přitažlivé a důvěrně známé.“

Mgr. Marcela Sobotková

marcela-sobotkovaVystudovala učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (český jazyk a občanská výchova) a ve školství pracuje přes třicet let. Vyučuje český jazyk, výchovu k občanství a tělesnou výchovu na ZŠ T. G. Masaryka v Rokycanech. Po celou dobu své pedagogické kariéry vždy ráda hledala a využívala další možnosti vzdělávání.

Mgr. Kateřina Tůmová

katerina-tumovaNa ZŠ Pohůrecká v Českých Budějovicích již pátým rokem učí anglický jazyk, dějepis, občanskou a výtvarnou výchovu. Díky projektu Škola dotykem se naučila s tablety zacházet a prakticky je používat ve vyučování. Přestala se techniky tolik obávat a se svou 8.A se pustili do tvorby zajímavých projektů s nadšením.

Mgr. Irena Vokrojová

irena-vokrojovaJiž 16 let vyučuje na druhém stupni ZŠ a MŠ Křídlovická 30b v Brně anglický jazyk a matematiku. Ve škole ji baví interakce s dětmi, hledání nových metod a postupů tak, aby děti výuka bavila a odnesly si co nejvíce poznatků. Rozmanitými způsoby podporuje jejich kreativitu a ráda se podílí na přípravě soutěží.

Mgr. Štěpánka Zikmundová

Na ZŠ Pohůrecká učí pátým rokem přírodopis, zeměpis a tělocvik. Vystudovala aprobaci biologie – tělesná výchova na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. „S moderními technologiemi jsem se seznámila až na této základní škole a považuji je za výborné pomocníky pro zpestření výuky.“