EDUkační LABoratoř tvoří učitelé.

Michal Orság

ředitel

Studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor český jazyk – anglický jazyk. Působil jako učitel anglického jazyka na základní a střední škole. Má na starosti komunikaci s partnery a médii, prezentaci organizace, výsledků projektů a výzkumů odborné veřejnosti. Facebook: Michal Orság, Instagram: michalorsagcz, tel.: 728 813 261.

E-mail: morsag@edukacnilaborator.cz

Květa Sulková

vedoucí metodička

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor matematika – biologie. Pracovala jako učitelka matematiky na ZŠ Filosofská v Praze. Má na starosti formativní hodnocení a aktivity pro sekundární vzdělávání.

E-mail: ksulkova@edukacnilaborator.cz

Učitelé

Spolupracujeme s pedagogy, kteří inovativní postupy ve své praxi denně využívají. I proto jsou naše semináře prakticky orientované a postavené na předávání zkušeností učitelů ostatním pedagogům.