EDUkační LABoratoř tvoří učitelé.

Michal Orság

ředitel

Studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor český jazyk – anglický jazyk a působil jako učitel anglického jazyka na základní a střední škole. Zabývá inovacemi ve školství a vzdělávání, formativním hodnocením, popularizací učitelského povolání a komunikací s médii a veřejností. Facebook: Michal Orság, Instagram: michalorsagcz, tel.: 728 813 261.

E-mail: morsag@edukacnilaborator.cz

Květa Sulková

vedoucí metodička

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor matematika – biologie a pracovala jako učitelka matematiky na 2. stupni ZŠ. Je hlavní metodičkou vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř a má na starosti aktivity zaměřené na formativní hodnocení a vedení projektů pro sekundární vzdělávání.

E-mail: ksulkova@edukacnilaborator.cz

Učitelé

Spolupracujeme s pedagogy, kteří inovativní postupy ve své praxi denně využívají. I proto jsou naše semináře prakticky orientované a postavené na předávání zkušeností učitelů ostatním pedagogům.