Tým centra EDULAB tvoří učitelé. Modernizaci ve vzdělávání chápeme jako postupné změny, které se stávají běžnou součástí výuky. Ve středu zájmu EDULABu jsou jak digitální technologie a inovativní metody výuky, tak i školy, žáci, učitelé a široká veřejnost.

Pro e-mailový kontakt klikněte na konkrétní jméno.

Michal Orság

ředitel

Studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor český jazyk – anglický jazyk. Působil jako učitel anglického jazyka na základní a střední škole. V EDULABu má na starosti komunikaci s partnery a médii a prezentaci organizace, výsledků projektů a výzkumů odborné veřejnosti. Facebook: Michal Orság, Instagram: michalorsagcz, tel.: 728 813 261.

Miluše Vondráková

vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci

Lektorskou a metodickou činností navazuje na svou dlouholetou praxi v předškolním a základním vzdělávání. Je spoluautorkou odborných metodických příruček Školka hrou, odborně zastřešuje a koordinuje činnost metodických center pro předškolní vzdělávání, vystupuje na odborných konferencích a seminářích.

Květa Sulková

metodička pro sekundární vzdělávání

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor matematika – biologie. Pracovala jako učitelka matematiky na ZŠ Filosofská v Praze. V EDULABu má na starosti koordinaci projektů, přírodovědné předměty a sekundární vzdělávání.


EDULAB a kolegyně Martina Machurová