V Paláci knih Luxor jsme 3/10/2017 pokřtili novou publikaci Efektivní výukové nástroje pro učitele: Strategie pro zvýšení úspěšnosti každého žáka. Více informací o knize na www.vyukovenastroje.cz.