V úterý 15/5/2018 proběhla na půdě PSP ČR vzdělávací konference Fenomén nadaných dětí, kterou pořádala vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř. Konference byla akreditovaná MŠMT v systému DVPP.

Nad konferencí převzala záštitu Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a poslankyně Kateřina Valachová.

Foto: Daniel Pražák