Helena Černá

helena-cerna

Poslání ředitelky MŠ Vora v Mariánských Lázních má nejen jako povolání, ale také jako koníčka. S dětmi pracuje již řadu let.  Za tu dobu prošla různými trendy a směry v předškolním vzdělávání. „Jsem otevřená pokrokovým a smysluplným směrům ve vzdělávání, proto mě nabídka Školka hrou velmi oslovila.“

Bc. Lenka Dvořáková

lenka-dvorakovaNa UHK studovala obor předškolní pedagogika. V mateřské škole pracuje 32 let, nyní jako vedoucí učitelka v MŠ Mozaika Jihlava. „Mojí prioritou je vytvářet pro děti zajímavé a podnětné prostředí. Proto jsem využila možnost zapojit se do projektu Školka hrou, který nabízí také další možnosti aktivní spolupráce s rodiči.“

Jan Fajmon

Od roku 2011 se věnuje předškolnímu vzdělávání, ve kterém velmi rád využívá moderních a netradičních pomůcek. Směr výuky se snaží zaměřit především na zážitkovou pedagogiku, proto je velmi rád, že je zapojen do projektu Školka hrou, který mu umožňuje využívat digitální technologie ve výuce.

Mgr. Michaela Hučínová

Po ukončení studia Učitelství pro mateřské školy na Masarykově univerzitě v Brně nastoupila jako pedagog do Mateřské školy Rooseveltova v Olomouci. „Při edukačním procesu zapojujeme interaktivní pomůcky, a otevíráme tak možnosti moderních technologií i pro předškolní děti.“

Mgr. Bc. et Bc. Kateřina Chytilová Hrabcová

Na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudovala tři obory, ten poslední byl Učitelství pro mateřské školy. V mateřské škole Rooseveltova Olomouc pracuje jako pedagog čtvrtým rokem. „Jelikož se stále učím, uvítala jsem možnost zapojit se do projektu Školka hrou a začít při své práci využívat nové interaktivní pomůcky.“

Zuzana Jilemnická

Pracuje jako učitelka v MŠ Arbesova v České Lípě. Projekt Školka hrou ji okouzlil a zaujal natolik, že se do něj s kolegyněmi s chutí zapojily. „Jsem ráda, že v rámci tohoto projektu se děti mohou hravou formou seznámit s novými informačními technologiemi, které je připravují nejen na bezproblémový přechod do ZŠ, ale i do života.“

Bc. Renata Kaminská

Ve školství pracuje 7 let. Vystudovala pedagogickou fakultu na Ostravské Univerzitě. S nadšením se zapojila do projektu Školka hrou. Ráda obohacuje výchovně-vzdělávací proces o práci s digitálními pomůckami, interaktivní tabulí a portálem eKabinet. Působila jako zástupce ředitelky MŠ, nyní je na rodičovské dovolené.

Mgr. Zdeňka Králová

Předškolnímu vzdělávání se věnuje jako ředitelka Mateřské školy Brno. Dlouhodobě se věnuje inkluzivnímu vzdělávání, vyučuje sportovní aktivity u dětí předškolního věku. Na projektu Školka hrou oceňuje možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí MŠ a přínos nových trendů v předškolním vzdělávání.

Mgr. Lenka Kůsová

V mateřské škole pracovala devět let, nyní působí jako metodička NIDV. „Projekt Školka hrou vítám s nadšením, ráda zkouším nové metody a formy práce s dětmi, které vychází z principů individualizace.“

Květoslava Lenková

Vystudovala předškolní pedagogiku se zaměřením na speciální pedagogiku v Liberci a dále management v Hradci Králové. Pracuje s dětmi již 30 let, z toho 8 let jako ředitelka MŠ Vojanova v Ústí nad Labem. Zajímá se o nové věci v předškolním vzdělávání a proto přivítala spolupráci s Edulabem.

 Martina Lůžková

Předškolnímu vzdělávání se věnuje od roku 2002. Nyní pracuje v Mateřské škole Arbesova v České Lípě. „Projekt Školka hrou mě velice zaujal a interaktivní pomůcky jsou skvělým doplňkem při mé práci učitelky.“

Mgr. Bc. Věra Madejová

V roli ředitelky mateřské školy Rooseveltova Olomouc je 20 let a ve své 33 leté učitelské praxi se setkala s různými alternativními výchovně-vzdělávacími metodami. „Projekt Školka hrou mě oslovil natolik, že jsme se stali metodickým centrem a pořídili jsme moderní technologické a interaktivní pomůcky.“

Ondřej Man

Ondřej-ManVystudoval Střední pedagogickou školu Kroměříž, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. V Mateřské škole Luční ve Zlíně pracuje jako učitel u předškolních dětí. „Využívání interaktivní tabule s digitálním edukačním obsahem a nejrůznějších digitálních pomůcek v předškolním vzdělávání vidím jako obrovský přínos.“

Mgr. Alena Matějovská

Své působení ve školství zahájila studiem Střední pedagogické školy v Berouně. Během své praxe v předškolní i mimoškolní pedagogice dále vystudovala na Pedagogické fakultě UK v Praze obor Management vzdělávání. V MŠ Velíšská ve Vlašimi pracuje od roku 2003, momentálně 4 rokem na pozici ředitelky.

Tereza Mrázková

Po dokončení Střední pedagogické školy nastoupila na pozici učitelky v Mateřské škole 4 pastelky v Praze, kde působí již sedmým rokem. Je vedoucí praxe pro studentky SPGŠ Futurum. Ráda implementuje moderní technologie do výuky, s nadšením tedy přivítala možnosti práce s interaktivní tabulí a dalšími pomůckami.

Johana Jana Nedvědová

Po mateřské dovolené nastoupila do MŠ Vora v Mariánských Lázních. Ve své práci hledá stále něco nového, pro děti zábavného, poučného. Velmi důležitou roli v MŠ hraje organizace v čase, kdy je třeba zajistit, aby činnosti ve škole měly svůj řád a rytmus. Školka hrou je pro ni velkým pomocníkem při plánování a vedení třídy.

Mgr. Blanka Nešporová

V mateřské škole pracuje už 29 let. Prošla malými i velkými školami, nyní 10 let řídí MŠ Školní 25 v Hustopečích. Po celou dobu své praxe sleduje nové trendy a moderní způsoby vzdělávání a snaží se je předávat dál.  Vždy ji zajímaly digitální technologie a jejich využití v práci s dětmi. Právě to jí nabízí projekt Školka hrou.

Mgr. Zdeňka Nováková

Předškolnímu vzdělávání se věnuje celý svůj profesní život, ve funkci ředitelky je od roku 1992. Ráda používá nové pomůcky, postupy a metody, proto ji zaujala nabídka aktivně se účastnit projektu Školka hrou. „Jsem ráda, že mohu šířit povědomí o využitelnosti digitálních pomůcek a digitálního obsahu v mateřské škole.“

Mgr. Kateřina Paseková

Na univerzitě v Hradci Králové studovala pedagogiku předškolního věku. Poté nastoupila jako pedagog do Mateřské školy Mozaika v Jihlavě, kde působí čtvrtým rokem. „Ráda zpestřuji dětem den netradičními činnosti a Školka hrou mi nabízí mnoho směrů, které nás s dětmi zajímají a baví.“

Bc. Lenka Pechová

Bc-Lenka-PechovaVystudovala Učitelství pro mateřské školy na PdF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V mateřské škole pracuje 29 let. „Ráda využívám nové metody a přístupy ke vzdělávání, a proto jsem uvítala možnost zapojit se do projektu Školka hrou. Interaktivní tabule a digitální pomůcky obohacují vzdělávání dětí v MŠ.“

Bc. Jana Pokorná

Předškolnímu vzdělávání se věnuje již 30.let. Je absolventkou Učitelství pro mateřské školy na PdF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a nyní působí v MŠ Mozaika v Jihlavě. Vítá zapojení digitálních technologií do vzdělávání předškolních dětí, vidí jak u dětí prohlubují zájem o vzdělávání a jak je interaktivní výuka baví.

Šárka Rummelová

Do mateřské školy Sbíhavá nastoupila hned po maturitě na střední Pedagogické škole Evropská v roce 2006. „Po instalaci interaktivní tabule jsem zkoumala, co vše umí, až jsem se dostala do projektu Školka hrou, kde jsem poznala další digitální pomůcky, které mě i děti ve třídě velmi baví.“

Bc. Alena Rybková

Ve školství pracuje již 36 let z toho 14 let jako ředitelka MŠ Srdíčko Pardubice. Vystudovala SPgŠ v Litomyšli a později FF UP v Olomouci – obor Školský management. „Ráda přijímám nové výzvy a nabízím dětem zajímavé možnosti a trendy ve vzdělávání, proto jsem velmi uvítala zapojení do projektu Školka hrou.“

Michaela Špručková

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Přerově, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Praxi v oboru má 13 let a v současné době pracuje v mateřské škole Rooseveltova Olomouc. „Jsem ráda, že se můžeme podílet na projektu Školka hrou. Ráda poznávám nové věci a možnosti pro práci s dětmi.“

Mgr. Michaela Trejtnarová

Ve školství pracuje 20 let, z toho 10 let jako ředitelka mateřské školy. Svoji praxi obohatila vedením jednotřídní mateřské školy a nyní působí v mateřské škole v Náchodě.  Její prioritou je tvorba podnětného prostředí v mateřské škole, motivace všech zaměstnanců a společné sdílení zkušeností.

Ludmila Vlčková

Vystudovala obor učitelství pro MŠ na SPgŠ v Prachaticích. Ve školství pracuje již 34 let, nyní na pozici vedoucí učitelky na 3.MŠ v Jindřichově Hradci. Ráda ve své práci využívá nové postupy, a proto ji oslovila nabídka EDULABu pracovat s interaktivními pomůckami a tím rozvíjet další schopnosti dětí.

Helena Voženílková

Ve školství pracuje 26 let. Nyní učí v Mateřské škole Srdíčko Pardubice. „Díky moderním pomůckám můžeme pracovat na interaktivní tabuli, spoustu věcí prozkoumat mikroskopem nebo si vyfotit a upravit v počítači. Děti zjistily, že moderní technologie nejsou jen na hraní, ale lze je využívat ve všech činnostech v průběhu dne.“

 

Mgr. Barbora Bičejová

Ve školství pracuje jako učitelka českého jazyka a občanské výchovy od roku 2010, momentálně na ZŠ a MŠ Borovského v Karviné, kde působí i jako výchovná poradkyně. „Práce s dětmi mě baví a naplňuje, proto jsem zařazení tabletů do výuky uvítala. Žáci si toto zpestření výuky velmi chválí.“

Mgr. Lenka Cvešprová

lenka-cvesprovaVe školství pracuje 22 let, a zrovna tak dlouho učí na ZŠ Louny v ulici Školní. Velmi ráda ve výuce využívá různé pomůcky, proto velmi uvítala zapojení do projektu Škola dotykem, jehož cílem je prověřit možnosti tabletu jako další výukové pomůcky. Žáci brzy poznali, že tablet není jen na hraní her, ale je to užitečná pomůcka.

Mgr. Petra Červenská

petra-cervenskaVystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity, obor německý jazyk – chemie. Na Gymnáziu U Libeňského zámku v Praze pracuje od roku 2001. A také více než deset let jako externí pracovník na katedře cizích jazyků Metropolitní univerzity v Praze.

Mgr. Magda Dostálová

magda-dostalovaOd roku 1993 učí matematiku, fyziku a informatiku na Gymnáziu Jeseník. Věnuje se přípravě školních týmů na robotickou soutěž FIRST LEGO League, je členkou výboru České ligy robotiky a zapojuje se do projektů na podporu moderních trendů ve vzdělávání. V roce 2015 obdržela čestný titul Pedagog Olomouckého kraje.

Mgr. Tomáš Ficza

tomas-ficzaVystudoval PedF UK v Praze obor český jazyk – anglický jazyk a momentálně působí na Gymnáziu U Libeňského zámku. Motivaci a zaujetí do práce mu zajišťují nejen studenti a výborní kolegové, ale také projekt Škola dotykem. Mimo výuku na gymnáziu přednáší moderní angličtinu na Pedagogické fakultě a vede kurz zážitkového čtení.

Mgr. Dana Hartlová

dana-hartlovaNa ZŠ Závodu míru v Pardubicích vyučuje přírodovědné předměty na druhém stupni. Se svými žáky se zaměřuje na projektové aktivity a soutěže, v nichž tablety využívají jako prostředek k zaznamenávání měření, tvorbě laboratorních protokolů, popisu pokusů či schémat. Nejčastěji využívá aplikace S Note a Mindomo.

Mgr. Lenka Hofírková

lenka-hofirkovaNa ZŠ a MŠ Křídlovická 30b v Brně pracuje od roku 1995 a vyučuje děti od 5. do 9. ročníku český jazyk a výtvarnou výchovu. Moderní technologie ve výuce jsou pro děti přitažlivou učební pomůckou pro samostatnou i společnou práci a i jinak nepříliš lákavé jazykové učivo s jejich pomocí zvládají s chutí.

Bc. Martin Koky

martin-kokyVe školství se pohybuje 5 let jako učitel ICT a správce IT. Aktivity v rámci projektu Škola dotykem na ZŠ Marie Curie-Sklodowské a MŠ Jáchymov vnímá jako velmi kreativní. S moderními technologiemi mohou žáci přecházet z klasické výuky do interaktivní a učitelé mají možnost transformovat výuku do formy více zábavné.

Bc. Aneta Kůsová

aneta-kusovaDruhým rokem učí anglický jazyk na ZŠ Marie Curie-Sklodowské a Mateřské škole Jáchymov. Práce se v podstatě stala jejím koníčkem. Nově je třídní učitelkou 6. třídy, což byl oříšek, který ale postupně rozlouskává a těší se, jak to celé dopadne. Se svými žáky se také zapojila do taneční soutěže The SCHOOL DANCE 2015.

Mgr. Alena Maixnerová

alena-maixnerovaNa Základní škole Závodu míru v Pardubicích vyučuje anglický jazyk na druhém stupni. Tablety vnímá jako příjemné zpestření a motivační prvek pro žáky. Nejoblíbenější aplikací je Kahoot! a nejčastěji využívané aplikace jsou S Note a Mindomo.

Mgr. Petr Musil

petr-musilVe školství pracuje 16 let jako učitel fyziky, informatiky a matematiky na Gymnáziu Žďár nad Sázavou. Spojení moderních technologií a klasické výuky je známkou vysoké flexibility učitelů. Studenty práce s touto technikou baví, uvědomují si ale, že moderní technologie nedokážou nahradit standardní pomůcky.

Mgr. Miloš Novotný

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové. Má 24 let praxe na malotřídních školách a v současné době je ředitelem ZŠ Nemyčeves. Je spoluautor učebnic Matematiky pro 1. stupeň a je rovněž autorem 2000 výukových videí a výukových materiálu pro výuku čtení s porozuměním.

Mgr. Lukáš Rada

lukas-radaUčí na ZŠ T. G. Masaryka v Rokycanech a jeho aprobací je dějepis a občanská výchova. Dále učí tělocvik, informatiku a působí jako koordinátor ICT. „Využívání informačních technologií ve výuce je důležité a žáci touto formou prohlubují své znalosti a dovednosti v prostředí, které je pro ně přitažlivé a důvěrně známé.“

Mgr. Marcela Sobotková

marcela-sobotkovaVystudovala učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (český jazyk a občanská výchova) a ve školství pracuje přes třicet let. Vyučuje český jazyk, výchovu k občanství a tělesnou výchovu na ZŠ T. G. Masaryka v Rokycanech. Po celou dobu své pedagogické kariéry vždy ráda hledala a využívala další možnosti vzdělávání.

Mgr. Kateřina Tůmová

katerina-tumovaNa ZŠ Pohůrecká v Českých Budějovicích již pátým rokem učí anglický jazyk, dějepis, občanskou a výtvarnou výchovu. Díky projektu Škola dotykem se naučila s tablety zacházet a prakticky je používat ve vyučování. Přestala se techniky tolik obávat a se svou 8.A se pustili do tvorby zajímavých projektů s nadšením.

Mgr. Irena Vokrojová

irena-vokrojovaJiž 16 let vyučuje na druhém stupni ZŠ a MŠ Křídlovická 30b v Brně anglický jazyk a matematiku. Ve škole ji baví interakce s dětmi, hledání nových metod a postupů tak, aby děti výuka bavila a odnesly si co nejvíce poznatků. Rozmanitými způsoby podporuje jejich kreativitu a ráda se podílí na přípravě soutěží.

Mgr. Štěpánka Zikmundová

Na ZŠ Pohůrecká učí pátým rokem přírodopis, zeměpis a tělocvik. Vystudovala aprobaci biologie – tělesná výchova na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. „S moderními technologiemi jsem se seznámila až na této základní škole a považuji je za výborné pomocníky pro zpestření výuky.“