Metodická příručka Školka hrou LÉTO

2. 9. 2015 Novinky
Metodická příručka Školka hrou LÉTO

Odborná metodická příručka pro didaktickou praxi v mateřských školách s možností využití digitálního edukačního obsahu a interaktivních metod zpracovaná s ohledem na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Obsahuje množství podnětů k činnostem v souladu s nejnovějšími požadavky a trendy moderního předškolního vzdělávání.

Školka hrou nabízí netradiční náměty, díky nimž je prostřednictvím kódového systému možné efektivně využít obsah interaktivních titulů Krok za krokem, Hravá slovíčka, Příprava na školu a angličtina Nicole and Tommy na našem portálu v kombinaci s běžně dostupnými učebními pomůckami a nejnovějšími digitálními technologiemi. V publikaci je množství odkazů na inovativní edukační činnosti zaměřené na rozvíjení poznání na téma LÉTO. Publikace napomáhá pedagogům hravou formou připravit děti předškolního věku na vstup do základní školy.

Do 30. 9. 2015 máte možnost získat 3 + 1 knihu ZDARMA. Objednávat můžete na www.ekabinet.cz/skolkahrou.

skolka-hrou