Nezisková organizace EDULAB otevřela v Mateřské škole Rooseveltova v Olomouci Metodické centrum pro předškolní vzdělávání

15. 10. 2015 NOVINKY

Osvěta v oblasti integrace digitálních technologií a nových progresivních metod do edukačního procesu, praktické ověřování didaktických možností propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a podpora rozvoje digitální gramotnosti učitelů, to vše je posláním Metodického centra pro předškolní vzdělávání, které bylo 15. října otevřeno v MŠ Rooseveltova v Olomouci.

Metodické centrum pro předškolní vzdělávání vzniklo v rámci projektu Školka hrou, který realizuje nezisková organizace EDULAB. Ta poskytuje mateřským školám nejen tištěné a elektronické publikace, ale především metodickou podporu ve formě praktických školení, workshopů, metodických dnů a odborných konferencí. K efektivnímu využití moderních informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti pak EDUkační LABoratoř │ EDULAB nabízí mateřským školám metodickou příručku Školka hrou.

Hlavní činností metodického centra v Mateřské škole Rooseveltova budou semináře a poskytování metodické pomoci ostatním mateřským školám v regionu. „Vznik metodického centra je unikátní myšlenkou, která přináší pedagogům mateřských škol možnost profesně se rozvíjet, získávat přehled o nových možnostech pro svou práci, a to vše na základě sdílení pozitivních zkušeností především v praktické podobě. Naši lektoři v něm budou předávat ostatním kolegům zkušenosti z vlastní praxe a také ověřovat nové metody a postupy,“ konstatovala Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci neziskové organizace EDULAB.

Naše mateřská škola se snaží přizpůsobit kvalitu vzdělávání potřebám dnešní stále se rozvíjející společnosti. Informační technologie k těmto potřebám určitě neodmyslitelně patří. Domníváme se, že je nutné, aby se děti již od mateřské školy setkávaly s těmi technologiemi a učily se s nimi pracovat. Považujeme je za příjemné zpestření práce dětí, ale i pedagogů. Dochází k rozvoji osobnostních kompetencí dětí a jejich kvalitní a všestranné přípravě k dalšímu vzdělávání,“ uvedla Věra Madejová, ředitelka MŠ Rooseveltova a dodala: „Na metodické příručce Školka hrou oceňuji přehlednost, dostatečné množství klíčových kompetencí, soulad s RVP PV a snadné vyhledávání potřebných informací a tematických okruhů.“

Metodická centra pro předškolní vzdělávání vznikla na vybraných pilotních mateřských školách v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Olomouci, Pardubicích, Ústí nad Labem a Hustopečích. V centrech budou představovány trendy moderního předškolního vzdělávání a možnosti efektivního využití informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti.

  • 25624c0ba72947.JPG
  • 55624c0be6c25f.JPG
  • 45624c0bda16a2.JPG
  • 15624c0bcb830e.JPG
  • 35624c0bbc8798.JPG
  • 105624c0c2af3d0.JPG
  • 65624c0c1c84b5.JPG
  • 95624c0c013da6.JPG
  • 85624c0c0d760b.JPG
  • 75624c0bf37317.JPG