Metodická příručka Školka hrou

27. 5. 2015 Novinky
Metodická příručka Školka hrou

Nezisková organizace EDUkační LABoratoř přináší všem mateřským školám v České republice možnost efektivního využití moderních informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti v podobě metodické příručky Školka hrou LÉTO.

Publikace nabízí netradiční náměty na činnosti, ve kterých je možné využít digitální edukační obsah pro předškolní vzdělávání Krok za krokem, Hravá slovíčka, Příprava na školu a angličtina Nicole and Tommy v kombinaci s klasickými a běžně používanými učebními pomůckami a to jak v mateřské škole, tak i venku.

Výhodou metodiky je jednoduchý kódový systém, který umožňuje flexibilní propojení klasických postupů výchovně-vzdělávací činnosti s digitálním edukačním obsahem. V publikaci je množství odkazů na inovativní edukační aktivity zaměřené na rozvíjení poznání na téma LÉTO.

Věříme, že široký záběr ze všech vzdělávacích oblastí v kontextu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání Vám umožní hravou formou připravit předškoláky na vstup do základní školy.

1_banner_skolka-hrou_780x225