Formativní hodnocení představuje komplexní přístup k pedagogické práci, kterou vyučující neustále podrobuje reflexi. Průběžně vyhodnocuje, co jako učitel udělal, jak na to žáci reagovali, jestli má relevantní důkazy o tom, co se žáci naučili a jakým způsobem jim může v učení pomoci. Namísto orientace na to, co chce učit se učitel zaměřuje na to, co chce naučit.

    https://www.edukacnilaborator.cz/formativnihodnoceni