projekt_ppds-2

Projekt zaměřený na zvýšení využívání digitálních technologií ve školách a jejich dlouhodobá podpora ze strany neziskových organizací a soukromého sektoru. Program byl otevřen pro mateřské, základní, střední  a vyšší odborné školy na území České republiky.

Cíle programu

  • podpora využívání digitálních vzdělávacích technologií a obsahu ve výuce,
  • podpora aktivních škol, ředitelů a učitelů,
  • popularizace digitalizace mezi učiteli, žáky, rodiči a veřejností,
  • podpora předškolního vzdělávání a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Výhody programu

Všechny školy registrované do Programu podpory digitalizace škol měly možnost využívat množství benefitů poskytnutých partnery projektu. Mezi hlavní partnery patří společnost EDULOGY, vzdělávací portál eKabinet.cz, společnosti Tutor, Samsung Electronics Czech and Slovak, T-Mobile, Cautor a projekt Čtení pomáhá.

Záštitu nad Programem podpory digitalizace škol převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

edulogy-logo

 

logo-cteni-pomaha

 

samsung-logo

 

MSMT_logotyp_text_cz

logo-ekabinet

 

logo-tutor

 

t-mobile-logo

 

cautor-logo