Cílem projektu Školka hrou je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol. Projekt probíhá pod záštitou MŠMT.

Na vybraných mateřských školách po celé České republice zahájila svou činnost Metodická centra pro předškolní vzdělávání, která ověřují v praxi především didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy.

Metodická centra organizují semináře a kurzy pro ostatní učitele v regionu. Semináře i kurzy jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.edukacnilaborator.cz/vzdelavani.

Pro didaktickou praxi v mateřských školách byly vytvořeny odborné metodické příručky Školka hrou zpracované v souladu s RVP PV.

Ukázku metodiky zobrazíte po kliknutí na obrázek.

predni-strana-obalky-JARO

skolka-hrou-ZIMA

 

 

 

 

 

 

 

Publikace nabízí netradiční náměty na činnosti, ve kterých je možné využít digitální edukační obsah pro předškolní vzdělávání Krok za krokem, Hravá slovíčka, Příprava na školu a angličtina Nicole and Tommy na vzdělávacím portálu eKabinet.cz v kombinaci s klasickými a běžně používanými učebními pomůckami a to jak v mateřské škole, tak i venku.

Vzdělávací portál eKabinet.cz provozuje společnost EDULOGY, která pro učitele připravila návod k použití.

skolka-hrou

Výhodou metodiky je také jednoduchý kódový systém, který umožňuje flexibilní propojení klasických postupů výchovně-vzdělávací činnosti s digitálním edukačním obsahem.

Věříme, že široký záběr ze všech vzdělávacích oblastí v kontextu s RVP PV vám umožní hravou formou připravit předškoláky na vstup do základní školy.

Jaký názor mají na odbornou metodickou příručku Školka hrou odborníci?

Kliknutím na obrázek zobrazíte recenzi.

zadni-strana-obalky-JARO

zadni-strana-obalky-ZIMA

 

 

 

 

 

 

 

Objednávka publikace

Odborné metodické příručky Školka hrou JARO, LÉTO, PODZIM a ZIMA si můžete objednat prostřednictvím formuláře na www.eskolkahrou.cz/objednavka.

Inovace edukačního procesu v předškolním vzdělávání

Seminář na podporu předškolního vzdělávání, který se konal dne 5. října 2015 v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Seminář proběhl pod záštitou Jana Hamáčka, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Kateřiny Valachové, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Školka hrou v praxi

V úterý 14. června 2016 proběhla na půdě PSP ČR konference Školka hrou v praxi.

Program konference byl zaměřen na nové trendy, požadavky a možnosti rozvoje předškolního vzdělávání. Součástí konference byl také blok praktických ukázek pod vedením učitelů z Metodických center pro předškolní vzdělávání.

Skolka-hrou-v-praxi

Případové studie z Metodických center pro předškolní vzdělávání

Zpráva o průběhu a výsledcích pilotního projektu včetně praktických ukázek z činnosti lektorů Metodických center pro předškolní vzdělávání dostupná po kliknutí na obrázek.

pripadove-studie-ms

    www.eskolkahrou.cz