The SCHOOL DANCE je mezinárodní taneční soutěž pro mateřské, základní a střední školy. Soutěž přináší nezisková organizace EDULAB a taneční akademie DANSOVIA Jána Durovčíka a Petra Modrovského. V České republice byl v roce 2015 partnerem soutěže Petr Čadek a jeho taneční studio TANČÍRNA.

Cílem soutěže je motivace žáků k pohybu a k využívání informačních technologií. Více informací naleznete na webových stránkách www.schooldance.cz.

PARTNEŘI A MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.schooldance.cz