Tento unikátní kurz je zaměřen na pravidelné setkávání učitelské komunity, která se potkává jednou měsíčně po dobu dvou školních roků. Cílem je prohloubit profesní způsobilost učitele v oblasti formativního hodnocení (Formative Assessment) a hodnocení pro podporu učení žáků (Assessment for Learning – AfL). Více na www.ceskyucitel.cz.

    https://dvpp.edukacnilaborator.cz/udalosti/zpetna-vazba-jako-zaklad-efektivni-vyuky-novy-porg