Možnosti financování projektů z dotací
Každá ze šablon má přiřazenou částku určenou na splnění výstupů dané šablony. Obecně platí, že škola může uskutečňovat takové neinvestiční výdaje (tedy výdaje do 40 000 Kč včetně DPH, v souboru do 60 000 Kč včetně DPH), které budou sloužit k realizaci výstupů vybraných šablon, jako jsou nákupy didaktických pomůcek v různé formě, například Vzdělávací box Školka hrou, metodické příručky Školka hrou, interaktivní edukační materiály či smysluplná školení v rámci DVPP pro své učitele.

S objemem finančních prostředků pracuje škola jako s celkem, není třeba hlídat částky u jednotlivých šablon, pouze nesmí být překročena celková částka přiznaná škole. Je tedy možné některé šablony finančně „nedočerpat“ a na jiné je možno použít částku vyšší, než konkrétní šablona určuje.

skolka-hrou-box-doporucene-sablony

Na nákup didaktické pomůcky Vzdělávací box Školka hrou lze využít prostředky získané z různých kombinací šablon, např.:
I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (6 752 Kč) – čtenářská a matematická pregramotnost
I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných
návštěv (8 492 Kč)
I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ (22 056 Kč)

ekabinet-banner-edulab

Balíčky digitálního vzdělávacího obsahu portálu www.ekabinet.cz mohou základní školy financovat kombinací následujících šablon:
II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (b) Matematická gramotnost c) Cizí jazyky)
II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin (b) Matematická gramotnost c) Cizí jazyky)
II/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin (b) Matematická gramotnost c) Cizí jazyky)
II/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin (b) Matematická gramotnost c) Cizí jazyky)
II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (b) Matematická gramotnost)
II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)
II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ
II/2.12 CLIL ve výuce na ZŠ
II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
II/3.4 Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Základní informace o vypsaných šablonách pro MŠ a ZŠ jsou zjednodušeně v bodech představeny v záložce Šablony.

Pro  učitele mateřských škol jsme připravili vzdělávací kurzy Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání (16 h) a Čtenářská pregramotnost v předškolním vzdělávání (16 h), které jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Více v záložce I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP (16 h).

Odpovědi na nejčastější dotazy si můžete přečíst v záložce Často kladené otázky.