Naše škola se nachází ve dvou budovách na sídlišti Vajgar. Obě budovy jsou obklopeny velkými upravenými zahradami s vzrostlou zelení, která poskytuje dětem oázu klidu ke hrám, sportu i rekreaci. Předškolní vzdělávání probíhá v současné době v 10 heterogenních třídách, kam dochází 255 dětí. Mateřská škola integruje děti s narušenými komunikačními schopnostmi a spolupracuje s SPC v Týně nad Vltavou. Zřizovatel školy Město Jindřichův Hradec se stará o obnovu a modernizaci zařízení uvnitř i vně budov. Děti v naší mateřské škole vedeme k poznávání okolního světa se všemi jeho zákonitostmi, učíme je oceňovat krásu života a vzájemnou potřebnost, snažíme se pokládat základy osobní zodpovědnosti za stav prostředí, ve kterém všichni žijeme.

jindrichuv-hradec

Proč jsme se zapojily do projektu Školka hrou?

Velmi dobře si uvědomujeme, že vychováváme děti do společnosti, jejíž pracovní trh ještě neznáme. Rychlý technologický vývoj v posledních letech vyžaduje soustavné osvojování nových dovedností už u dětí v předškolním věku. Co dnes vnímáme jako novinky se během krátké doby stává každodenní součástí vzdělávací nabídky na školách. Jsme rádi, že můžeme našim učitelkám i dětem umožnit práci s moderními technologiemi.