Cílem naší MŠ je zabezpečit zdravý postoj a prospívání dětí, uspokojovat všechny jejich potřeby, včetně potřeb být uvedeno do světa, do života ve společnosti ostatních, do lidské a společenské kultury, do vzdělávání.

Preferujeme pohybové a sportovní aktivity dětí směřující k modernímu životnímu stylu s významným využitím cyklistické stezky u sportovního areálu Hněvkovského.

mail

Projekt Školka hrou nabízí netradiční náměty, díky nimž je možné využít a kombinovat běžně dostupné učební pomůcky s nejnovějšími digitálními technologiemi.

Hledáme nové nápady a inspirace a od projektu očekáváme nápaditost a přínos kreativních modelů a trendů v nabídce činností s dětmi.

Termíny vzdělávacích seminářů naleznete na www.edukacnilaborator.cz/vzdelavani.