Mateřská škola Arbesova, Česká Lípa je příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Město Česká Lípa. Škola od roku 1953 sídlí ve středu města v dvoupatrovém domě postaveném na počátku 20. století v Arbesově ulici. Do školy dochází 133 dětí, které jsou rozděleny do šesti tříd.

Školní vzdělávací program má název „KOUZELNÝ SVĚT DĚTÍ“. Umožňuje dětem hrát si, dovádět, poznávat, tvořit… Cílem ŠVP je šťastné a spokojené dítě, které si osvojí základní hodnoty, na nichž je založena naše společnost; dítě, které získá schopnost projevovat se jako samostatná osobnost, která působí na své okolí; dítě, které se rádo učí a poznává, je zvědavé a zvídavé.

Společně s rodiči vytváříme pro děti příjemné, podnětné, pozitivní a bezpečné prostředí.

ms-arbesova-ceska-lipa

Proč jsme se zapojili do projektu Školka hrou?

S projektem jsme se seznámili na konferenci a už v průběhu prezentace jsme měli velké přání „být u toho“. Moderní technologie jsou a budou součástí běžného života naší společnosti a my máme možnost je nenásilnou formou aplikovat do vzdělávání dětí, díky skvělé metodice Školka hrou.