Mateřská škola Hustopeče, Školní 25, okres Břeclav je příspěvkovou organizací, zřizovanou Městem Hustopeče. Škola má kapacitu 150 dětí. Ve třídách jsou děti částečně věkově smíšeny – ve spodních třídách děti 3-5 leté, v horních třídách děti 4-6 leté. V MŠ integrujeme 4 děti se SVP. Dětem slouží velká zahrada s možností sportovního vyžití, experimentů i environmentálního vzdělávání.

Režim dne je přizpůsoben ve třídách věkovému rozložení dětí. Pro práci s dětmi využíváme moderní metody – prožitkovou výuku, exkurze a vzdělávací environmentální programy, projektovou výuku, používání interaktivních tabulí, práci s notebooky.

MŠ Hustopeče

Proč jsme se zapojili do projektu?

Rádi obohatíme naše vzdělávací aktivity o nové prvky, a zpestříme výuku využitím nejmodernějších pomůcek a to nejen dětem, ale i pedagogům. Díky novým publikacím přispějeme novými podněty k dosažení očekávaných výstupů našich dětí. Také bychom rádi prohloubili spolupráci s rodiči aktivitami na doma. Jeví se nám ideální použití metodické příručky Školka hrou a využití interaktivních tabulí ve výuce.

Termíny vzdělávacích seminářů naleznete na www.edukacnilaborator.cz/vzdelavani.