Mateřská škola Zlín, Luční 4588, příspěvková organizace se nachází na zlínském sídlišti Jižní Svahy. Kapacita školy je od roku 2014 168 dětí, kdy byla zbudována 6. třída. Škola má 2 velké budovy, v jedné z nich se nachází 2 třídy a ve druhé třídy 4. Každá má kapacitu 28 dětí. Součástí MŠ je jídelna a celý areál školy je zasazen do krásné prostorné zahrady, kterou děti využívají ke sportovnímu, badatelskému a environmentálnímu vzdělávání, a to zejména prostřednictvím nově vybudované ptačí stezce, která je přístupna dětem nejen naší MŠ, ale rovněž dětem okolních MŠ a ZŠ.

V MŠ je možnost dle zájmů dětí navštěvovat nadstandartní aktivity, jako jsou: zumba, zpívánky, veselé pískání, hrátky s angličtinou, plavání, logopedickou prevenci, netradiční muzicírování, keramické tvoření, solná jeskyně a projekt pro děti nadané „Kidsmart“.
Nově zařazujeme do výuky práci s PC, intreaktivní tabulí, dataprojektorem a infrakamerovou přenosovou technologií.

ms-zlin-lucni

Proč jsme se zapojily do projektu Školka hrou?

Rádi bychom, aby výuka v naší MŠ byla pestrá, zajímavá, poučná, aby se děti do naší MŠ těšily a radovaly se z každé maličkosti. Věříme, že i moderním technologiím řada pedagogů najde své zalíbení v tvorbě výukových programů, metodik, pracovních listů a jejichž informace rádi předají dětem, ale i dalším kolegům. Snažíme se jít s dobou a v nejlepším světle připravit děti na vstup do budoucího života.

Termíny vzdělávacích seminářů naleznete na www.edukacnilaborator.cz/vzdelavani.