Mateřská škola Velíšská Vlašim je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Vlašim. Školu navštěvuje 163 dětí, které jsou věkově rozděleny do šesti tříd. Areál školy se nachází v prostorné zahradě sousedící se zámeckým parkem, které škola využívá k široké škále spontánních i řízených aktivit pro děti. Podle ŠVP „Pojďme spolu objevovat svět!“ děti podporujeme v touze po poznávání,  experimentování, jsou vedeny k samostatnosti, tvořivosti. Vzdělávací činnost je založena na přímých zážitcích – prožitkovém učení. Velký důraz ve škole klademe na budování vzájemné důvěry mezi dětmi, pedagogy, na posilování vzájemného respektu s rodiči, abychom společně vytvářely pozitivní a bezpečné prostředí pro naše děti.

ms-vlasim

Proč jsme se zapojily do projektu Školka hrou?

Projekt Školka hrou je pro nás velkou inspirací. Její metodika je skvělou pomůckou nejen pro začínající učitelky, ale i pro ty s mnohaletou praxí. Interaktivní tabule, robotická včelka, mikroskopy a další pomůcky nám pomáhají nenásilnou formou aplikovat moderní technologie do vzdělávání, které již jsou a budou nedílnou součástí běžného života dětí.