Příspěvkovou organizaci tvoří dvě sloučené mateřské školy – MŠ Rooseveltova a MŠ Lužická.

Mateřská škola Rooseveltova je MŠ rodinného typu, je dvoutřídní s celodenním provozem. Posledních 10 let jsme měli v naší MŠ integrované tělesně i mentálně postižené děti, se kterými pracoval asistent pedagoga. Školka má velkou vybavenou zahradu. Ihned u školky je lesopark, který využíváme při sportovních činnostech, pro hry dětí a při ekologické výchově během celého roku, ale také ke společným akcím dětí, rodičů a ostatní veřejnosti z okolí MŠ. Děti navštěvují divadla, kina, výstavy, zúčastní se výtvarných, dopravních a ekologických soutěží.

Mateřská škola Lužická je sídlištní MŠ, s kapacitou 118 dětí, která se sloučila s MŠ Rooseveltova v roce 2005 a stala se jejím odloučeným pracovištěm. Je čtyřtřídní s celodenním provozem. Mateřská škola s přilehlou zahradou prošla celkovou rekonstrukcí a je kompletně nově vybavena. Tato MŠ pořádá Dny dětí, zahradní a Mikulášské slavnosti, adventní večery, diskotéky pro děti, rodiče i ostatní veřejnost.

CIMG5365

Proč jsme se zapojili do projetu Školka hrou?

Naše mateřská škola se snaží přizpůsobit kvalitu vzdělávání potřebám dnešní stále se rozvíjející společnosti. Informační technologie k těmto potřebám určitě neodmyslitelně patří. Domníváme se, že je nutné, aby se děti již od mateřské školy technologiemi setkávaly a učily se s nimi pracovat. Považujeme je za příjemné zpestření práce dětí, ale i pedagogů. Dochází k rozvoji osobnostních kompetencí dětí a jejich kvalitní a všestranné přípravě k dalšímu vzdělávání.

Termíny vzdělávacích seminářů naleznete na www.edukacnilaborator.cz/vzdelavani.