Naše MŠ je součástí základní školy Horymírova 100, Ostrava – Zábřeh, s kterou velmi úzce spolupracujeme. Budova MŠ je postavena v sídlištní zástavbě. Máme 5 tříd s celodenním provozem. MŠ navštěvuje 140 dětí, o které se stará 10 pedagogů.

Ve výchovně – vzdělávacím procesu dětem nabízíme různé aktivity, které směřují k jejich dalšímu rozvoji. Jedná se především o výuku anglického jazyka, možnost hry na flétničku, sportovní odpoledne, logopedickou prevenci apod.

Snažíme se MŠ stále modernizovat a to jak po stránce technického stavu budovy, tak i vybavením MŠ a zaváděním nových metod práce s dětmi. Chceme dětem poskytnout co nejlepší péči a naším cílem je aby dítě ukončující předškolní vzdělávání dosáhlo svého maxima vzhledem ke svým možnostem a věku. Aby bylo schopné přiměřené samostatnosti a orientovalo se v sociálních vztazích a ve světě.

DSCN1723

Proč jsme se zapojili do projektu Škola hrou?

Stále častěji slýcháváme, že náplní dítěte během víkendu, prázdnin a volných chvil je hra na počítači, hra na tabletu, sledování televize. Uvědomujeme si, že dítě se od techniky oddělit nedá, protože je jí obklopeno doslova na každém kroku. Co ovšem zcela jistě můžeme, je děti učit techniku využívat i jinak, než jako pouhou „hračku“. V projektu se nejedná jen o to, aby si dítě zahrálo naučnou či didaktickou hru, ale o to, aby technologie navzájem propojovalo a využilo i ke splnění určeného cíle, úkolů. A v to nám právě projekt Školka hrou nabízí svou podporu formou školení a zpracovaných metodických příruček.

Termíny vzdělávacích seminářů naleznete na www.edukacnilaborator.cz/vzdelavani.