Mateřská škola Srdíčko Pardubice leží uprostřed sídliště Dubina a je obklopena krásnou udržovanou zahradou. Ve školním roce 2015/2016 navštěvuje mateřskou školu 103 dětí, které jsou rozděleny do čtyř tříd podle věku. Pro rodiče připravuje společné akce a vystoupení v kulturním domě.

Vzdělávání v naší mateřské škole je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytují, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Snažíme se o probuzení větší samostatnosti, tvořivosti a aktivity dětí při řešení problému a úkolů.

Naším cílem je vytváření klidného, podnětného a pohodového prostředí, ve kterém dítě získává nové poznatky, experimentuje s nimi a tak rozvíjí svoji osobnost.

 

IMG_2309

Proč jsme se zapojily do projektu Školka hrou

Metodika Školka hrou je úžasnou pomůckou pro pedagogy a zároveň umožňuje dětem získávat nové poznatky či zkušenosti různými cestami. Je na učiteli, kterou zvolí a jak dětem vzdělávání zpestří. Dětem se samozřejmě nejvíce líbí experimenty, objevování pomocí lupy, detektoru kovů, kamery či práce u interaktivní tabule.

Termíny vzdělávacích seminářů naleznete na www.edukacnilaborator.cz/vzdelavani.