Jsme šestitřídní mateřská škola sídlící ve třech samostatných budovách. Charakteristické pro naši školku je rodinné prostředí dvoutřídních pracovišť, kde probíhá přirozená spolupráce mezi třídami 3-4letých a 4-6letých dětí. Přestože se nacházíme poměrně blízko centra města Plzně, máme k dispozici dvě rozlehlé školní zahrady a kolem klidné prostředí vilové části města. Naší vizí je vytvořit bezpečné prostředí pro všechny děti, kde budou respektovány jejich zájmy, potřeby a individualita a kde budou mít příležitost prožívat, zkoumat, tvořit, zkoušet, samy se rozhodovat a spolupracovat s ostatními.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Proč jsme se zapojili do projektu Školka hrou?

Přínos využívání nových technologií ve vzdělávání je zjevný. Digitální pomůcky jsou dnes již běžnou součástí života a jsou–li efektivně a smysluplně využívány, nabízí nové formy výchovně vzdělávací práce.

Uvědomujeme si, že předškolní vzdělávání je obor, který se neustále vyvíjí a jde kupředu. Stejně tak způsoby a metody práce s dětmi. Chceme dětem poskytovat atraktivní, dostatečně pestré a podnětné prostředí pro jejich komplexní rozvoj také pomocí moderních pomůcek a digitálních technologií vhodných pro děti předškolního věku.
V posledních letech se také více a hlouběji zaměřujeme na logopedickou prevenci a hledáme nové metody práce v tomto oboru. Využívání vhodných digitálních pomůcek nám nabízí nové možnosti, jak komunikační dovednosti rozvíjet.

Termíny vzdělávacích seminářů naleznete na www.edukacnilaborator.cz/vzdelavani.