Mateřská škola Sbíhavá se nachází ve vilové zástavbě, v klidném, tichém prostředí nedaleko obory Hvězda, stranou rušných komunikací, blízko Libockého rybníka. Budova školy byla postavena kolem roku 1936 jako jesle a mateřská škola. Rodiči je vyhledávána právě pro svoji osobitost a umístění v klidné lokalitě

Naší snahou je, aby mateřská škola byla pro děti příjemná, hravá, pokračováním rodiny. Máme zájem o úzký kontakt s rodiči, abychom se navzájem na sebe těšili a pomáhali si. Důležité jsou jak vztahy na pracovišti, vzájemná spolupráce a důvěra celého kolektivu, tak i vztahy s rodiči. Součástí školy je i integrovaná lesní třída.

IMG_7302

Technologie jsou a budou součástí života dětí. Jde o to, naučit je s technikou pracovat při dodržování základních psychohygienických podmínek. Technologie pomáhá formou výukových aktivit rozvíjet myšlení a cvičí koncentraci. Děti se adaptují na pomůcky, které budou využívat na základní škole.

Proč jsme se zapojili do projetu Školka hrou

Po prostudování metodické příručky Školka hrou bylo hned jasné, že se jedná o velmi zajímavý projekt. S interaktivní tabulí s dětmi pracujeme a rádi se necháme inspirovat dalšími možnostmi práce s moderními technologiemi. Děti s nimi s oblibou pracují, ale všeho musí být s mírou a tu jsme v této metodice našli.

Termíny vzdělávacích seminářů naleznete na www.edukacnilaborator.cz/vzdelavani.