Mateřská škola 4 pastelky má čtyři odloučená pracoviště: MŠ Sedlčanská, MŠ Plamínkové, MŠ Kotorská, MŠ Plamínkové 2. Výchovně vzdělávací práce se účastní 420 dětí, máme 31 pedagogů a provoz zajišťuje 20 správních zaměstnanců. Všechny školky mají krásné a prostorné zahrady, je zde dostatek hraček a didaktických pomůcek pro všestranný rozvoj dětí.

Při práci s dětmi využíváme klasické i moderní metody, prožitkové i kooperativní učení, experimenty, výlety, exkurze spojené s projektovým vzděláváním. V každé školce je k dispozici interaktivní tabule, máme i několik tabletů. Z minulé doby dva počítače Kid Smarty. A samozřejmě paní učitelky schopné tyto moderní ICT pomůcky s dětmi využívat.

sedlcanska_web

Proč jsme se zapojily do projektu Školka hrou?

Rády se seznamujeme se vším novým a prospěšným, co můžeme využívat v naší práci s předškolními dětmi. Nové moderní pomůcky, jako interaktivní tabule, počítače i tablety ve své práci již aktivně využíváme. Projekt Školka hrou nám však ukázal, jak je lze využívat efektivněji.

Na školení jsme si prakticky vyzkoušely i nové pomůcky (např. programovatelnou včelku či digitální mikroskop). Velmi kvalitní metodická publikace Školka hrou pomáhají našim učitelkám snáze zařazovat digitální edukační obsah a interaktivní metody při výchovně vzdělávací práci k dosažení očekávaných výstupů a kompetencí dětí. Chtěly bychom v budoucnu využívat i možnost aktivní spolupráce s rodiči při rozvoji dětí s využitím digitálního edukačního obsahu.

Termíny vzdělávacích seminářů naleznete na www.edukacnilaborator.cz/vzdelavani.