Mateřská škola Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace sídlí v budově panelového typu s prostornou vybavenou zahradou. Je to čtyřtřídní mateřská škola s celodenním provozem, vlastní kuchyní a kapacitou 112 dětí. Budova školy stojí uprostřed sídliště v Krásném Březně v blízkosti ZOO a přilehlého lesa.

Posláním naší mateřské školy je plynulý, nenucený přechod od hraní k učení, motivace k celoživotnímu učení, všestranný rozvoj, úzká spolupráce s rodinou, zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte. Děti jsou vedeny k samostatnosti, k práci ve skupině, ke spolupráci, k sebeobsluze, uplatňujeme prožitkové učení, dbáme na individuální tempo každého dítěte a na zodpovědnou přípravu dětí na školu.

budova_MS

Proč jsme se zapojili do projektu Školka hrou?

Velice nás zaujalo, že projekt Školka hrou podporuje a rozvíjí moderní formy vzdělávání, aplikuje moderní technologie a zavádí tyto formy do výuky. Do naší MŠ jsme nakoupily digitální technologie a budeme je snáze, díky publikaci Školka hrou používat a zavádět do vzdělávacích činností.

Termíny vzdělávacích seminářů naleznete na www.edukacnilaborator.cz/vzdelavani.