Děti z pardubické mateřské školy četly s EDULABem příběh Pana Kaktuse

6. 3. 2018 NOVINKY
Děti z pardubické mateřské školy četly s EDULABem příběh Pana Kaktuse

Na 45 dětí ze dvou tříd Mateřské školy Srdíčko v Pardubicích se v pondělí 5. března zúčastnilo Čtení s EDULABem. Jde o novou aktivitu vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB), v rámci které se předškoláci rozvíjejí v dovednostech aktivního poslechu s porozuměním a v budoucnu jim napomohou v úspěšném zvládnutí vlastního čtení s porozuměním. Dětem totiž nestačí jen předčítat. Příběhy se musí naučit vnímat a přemýšlet o nich.

 

Ústřední postavou byl Pan Kaktus: Příběh ze zahradního města. Jde o knihu pro malé posluchače a začínající čtenáře, kterou na konci loňského roku vydal EDULAB. Autorem námětu a ilustrací je Jan Písařík, který dětem osobně předčítal. „Pro mne jako výtvarníka a autora je to obohacující setkání. Je skvělé vidět tak čistou a upřímnou reakci na práci, kterou děláte a tolik smíchu a rozzářených očí. Děti byly velmi aktivní, zvídavé, na všechno se ptaly. Pak jsme společně kreslili Pana Kaktuse, kluci a děvčata dokreslovali trny a slíbili mi, že společné dílo vybarví. Je to má první kniha pro děti a já jsem se dnes přesvědčil, že Pan Kaktus dokáže promlouvat k dětské duši a na svém příběhu nám všem ukázat, že život stojí za to žít,“ shrnul své poznatky Jan Písařík.

Předčítání s porozuměním je tou nejlepší kombinací toho, co dítě pro svůj zdravý a úspěšný rozvoj potřebuje. Posiluje a rozvíjí nejen rozumovou oblast, ale dává přirozenou příležitost pro rozvoj komunikačních a sociálních dovedností. „Číst dětem by měli hlavně rodiče, proto s nimi o tom mluvíme. Chceme jim ukázat, jak pracovat s textem, který čtou tak, aby dítě vtáhli do děje. Aby mu poskytli prostor pro vlastní komentář k obrázkům, aby se naučilo odpovídat na otázky týkající se příběhu a také zformulovat svůj vlastní názor. Musíme společně s rodiči naučit děti příběhy vnímat, aby je zaujaly a přemýšlely o nich,“ uvedla ředitelka Mateřské školy Srdíčko Alena Rybková.

„Díky navození emocionálního souznění, naslouchání a vnímání se posiluje pocit sounáležitosti v rodině,“ konstatovala Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř a jedním dechem dodala: Půlhodina společně stráveného času v interaktivní komunikaci nad knihou a s myšlenkami a fantaziemi, které čtení příběhů zákonitě vyvolává, je tou nejlepší investicí do života svých dětí, kterou mohou rodiče udělat. V tomto případě platí mnohonásobně, že cesta je cíl.“