Poslechněte si rozhovor, kde Květa a Michal odpovídají na otázky učitelů k tématu formativní hodnocení:

Když se učí učitelé. O letních prázdninách sedají do lavic stovky pedagogů
Vysoké nároky, profesionální výstupy. Učící se komunita pomáhá učitelům v Královehradeckém kraji
I sumativní test se dá využít formativně
Databanka příkladů dobré praxe formativního hodnocení
Proběhla závěrečná konference Učíme formativne.cz
Těžko budou existovat kompetence bez vědomostí, říká autor Responzivní výuky Fletcher-Wood
V českém jazyce vychází Responzivní výuka, nová publikace pro učitele
Responzivní výuka – další akademický pojem, nový trend nebo pedagogické prozření? (UM)
Sebehodnocení (Učitelský měsíčník)
Učíme nanečisto #94 – Formativní hodnocení Q&A
Formativní hodnocení je něco, co krásně zapadá do konceptu naší školy
K vrstevnickému hodnocení přistupujte s rozvahou (Učitelský měsíčník)
Poskytování zpětné vazby – třetí strategie formativního hodnocení (Učitelský měsíčník)
Jste si jistí, že máte dostatečné důkazy o učení žáků? (Učitelský měsíčník)
Blíží se konec známkování? (Maminka)
Dobře definovaný cíl posouvá učitele k hlubšímu přemýšlení o struktuře výuky (Učitelský měsíčník)
Trénování vybavování z paměti napomáhá školnímu úspěchu žáků (Učitelský měsíčník)
Pojednání o hodnocení slovním (infografika)
Pololetní hodnocení (slovní hodnocení) – Michal Orság, Snídaně s Novou
Formativní hodnocení na vysvědčení nepatří
Kniha Dylana Wiliama předurčila kroky mého dalšího profesního rozvoje
Za chybu žáky netrestejte, pracujte s ní a odhadujte její příčiny (Učitelský měsíčník)
Když hodnotíme formativně, usnadňujeme práci kolegům, kteří budou žáka učit v budoucnu
Zpětná vazba jako základ efektivní výuky – přednáška
Úvod do formativního hodnocení (Učitelský měsíčník)
Ještě jednou: Co je vlastně formativní hodnocení?
Zkažené prázdniny? Jak pro koho. Někteří učitelé šli i v létě nadšeně do školy (aktualne.cz)
Ústní a písemná zpětná vazba
Formativního hodnocení během distanční výuky
Hromadné hlasování
Čas na přemýšlení
Žádné ruce nahoře
Formativní hodnocení neporovnává žáky a soustředí se na jejich individuální pokrok
Tříbarevný test
Otazníky nad vysvědčením (Lidové noviny)
Učící se komunity učitelů (Řízení školy)
Známkovat, nebo ne?
Formativní hodnocení v praxi učitele (Řízení školy)
Jak vést třídní dialog
Zpětná vazba při online výuce
Klíčové otázky pomáhají odhalit porozumění žáků
Formativní hodnocení v praxi (Školní poradenství)
Zpětná vazba jako základ efektivní výuky (Řízení školy)
Praktické využití formativního hodnocení
Kritéria úspěchu pomáhají učitelům i žákům
Udržujte kontext učení odděleně od cílů učení
Centra kolegiální podpory zahájila svou činnost
Projekt Zavádění formativního hodnocení má za sebou první rok
Základem úspěchu v učení je dobře definovaný cíl
Formativní hodnocení: Opřete se o zpětnou vazbu
V Plzni proběhla konference k formativnímu hodnocení
EDUkační LABoratoř a Nový PORG učí pedagogy hodnotit formativně
Růstového nastavení mysli je potřeba podporovat
Známky děti neinspirují. Nemají zpětnou vazbu (denik.cz)
Pedagogická fakulta UK chce na základních školách zavádět formativní hodnocení (novinky.cz)
Propagátor formativního hodnocení Orság: Žáci se mají naučit, jaké jsou jejich silné a slabé stránky (Euro TV)
Při formativním hodnocení se žák i učí (Učitelské noviny)
Historie vysvědčení (Michal Orság pro Studio 6)
Formativní hodnocení (Michal Orság pro TV Seznam)
Známkování je železná košile
Hodnotit nemusí pouze učitel
Školy známkují kvůli rodičům
Učit, nebo naučit?
Proč chodí děti do školy?
Formativní hodnocení rozvíjí u žáků sociální gramotnost
V krajích vzniknou Centra kolegiální podpory
Studijní úspěchy žáků závisí na způsobu jejich hodnocení
Co je a není formativní hodnocení
Zpětná vazba jako základ efektivní výuky
Vzdělávání budoucnosti: místo známek hvězdičky, místo tabule virtuální realita (HN)
Změny ve způsobu výuky je potřeba žákům vysvětlovat
Na školách se nesmí učit jen obsah látky, to šlo před padesáti lety, říká odborník
Na trh míří další „bible učitelů“. Deset expertů hovoří o problémech vzdělávání
Výborné známky nezaručují, že žák všemu rozumí
Šest tajemství šťastné a úspěšné třídy. Českým učitelům je prozradila dnešní pedagogická celebrita Dylan Wiliam
Kterákoliv příprava nemusí přežít první kontakt s dětmi, tvrdí „učitel učitelů“ Dylan Wiliam
Snažím se pedagogy vrátit k podstatě jejich práce, říká „učitel učitelů“ Dylan Wiliam