EDUkační LABoratoř se věnuje vzdělávání pedagogů, spoluvydávání populárně-naučných publikací a formativnímu hodnocení. Knihy jsou vydávány ve spolupráci s Nakladatelstvím publishED (published.cz).

Foto: Pepa Dvořáček

Michal Orság, kreativní ředitel

Studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor český jazyk – anglický jazyk, a působil jako učitel anglického jazyka na základní a střední škole. Zabývá se efektivitou výuky, formativním hodnocením a popularizací učitelského povolání. Spolumajitel Nakladatelství publishED. Facebook: Michal Orság, Instagram: michalorsagcz, tel.: 728 813 261.

Lektor kurzů Formativní hodnocení IFormativní hodnocení II a Formativní hodnocení III.
E-mail: morsag@edukacnilaborator.cz

 

Květa Sulková, vedoucí metodička

Vystudovala PedF UK, obor matematika – biologie, a pracovala jako učitelka matematiky na 2. stupni ZŠ. Má na starosti aktivity zaměřené na formativní hodnocení a vedení projektů pro sekundární vzdělávání. Spolumajitelka Nakladatelství publishED.

Autorka, garantka a lektorka kurzů Formativní hodnocení I a Formativní hodnocení II.
E-mail: ksulkova@edukacnilaborator.cz

 

Jan Bartoněk, metodik, editor

Vystudoval PdF UP v Olomouci, obor český jazyk – technická a informační výchova. Poté dělal asistenta ve třídě mimořádně nadaných dětí v Olomouci, následně byl třídní učitel na soukromé základní škole v Praze. Spolupracoval s univerzitním projektem E-Bezpečí a také zastával pozici metodika prevence v neziskové organizaci Magdalena. Následně působil jako editor Českého rozhlasu na serveru iRozhlas. S Michalem Orságem se už od společně strávených studijních let bavili o tom, že by chtěli spolu pracovat. Proto jeho nabídku v roce 2022 využil a nyní působí jako metodik a editor.
E-mail: jbartonek@edukacnilaborator.cz


Michal Orság a Květa Sulková se společně s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy podíleli na projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách (www.formativne.cz).


 

Externí spolupráce

Pavel Bobek, Učitelství jako řemeslo, konzultant

Pavel Bobek se stal učitelem v Anglii. V Londýně učil na oceňované veřejné škole v přistěhovalecké čtvrti. Aktuálně působí v Praze na ZŠ Solidarita. Je členem spolků Otevřeno a Učitelská platforma. Věnuje se zejména popularizaci výzkumu ve vzdělávání a jeho implikacím pro každodenní učitelskou praxi. V roce 2022 byl jedním z finalistů soutěže Global Teacher Prize Czech Republic.

 

Jan Spěváček, konzultant, copywriter, OMJ

Absolvent učitelství českého jazyka a speciální pedagogiky na PdF UP. Učitelská praxe: v diagnostické třídě, v DD a ve VÚ při zdcpraha.cz, ve speciální třídě na 1. stupni na jungzs.cz, v současnosti na zsseifertova.ji.cz. Zkušenosti má i jako lektor (ccv.upol.cz), odborný redaktor (npicr.cz) či korektor (MF Dnes).

 

Jitka Šišáková, překladatelka

Vystudovala češtinu a angličtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Třicet let se věnuje překladu beletrie a odborných textů. Čtyři roky vyučovala na obchodní akademii a další čtyři na České zemědělské univerzitě v Praze. Je z učitelské rodiny, kde si všichni odjakživa berou práci domů.

Překlady: Proč žáci nemají rádi školu?, Uč jako šampion 3.0

 

Tomáš Ficza, lektor kurzů Formativní hodnocení I a Formativní hodnocení II

Vystudoval PedF UK v Praze obor český jazyk – anglický jazyk a momentálně působí na Gymnáziu U Libeňského zámku.

 

Alena Klimešová, OMJ

Vystudovala český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Již od studií se zaměřuje na češtinu pro cizince, kterou vyučovala dlouhá léta na tamní univerzitě a později také na univerzitě v Bukurešti. Poté se vrátila do Čech, kde vyučovala didaktiku na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Nyní se věnuje projektům spojeným s tematikou cizinců.