EDUkační LABoratoř se věnuje vzdělávání pedagogů, spoluvydávání populárně-naučných publikací a formativnímu hodnocení. Knihy jsou vydávány ve spolupráci s Nakladatelstvím publishED (published.cz).

Foto: Vojtěch Veškrna

Michal Orság, kreativní ředitel

Studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor český jazyk – anglický jazyk, a působil jako učitel anglického jazyka na základní a střední škole. Zabývá se školstvím a vzděláváním obecně, formativním hodnocením, popularizací učitelského povolání a komunikací s médii a veřejností. Facebook: Michal Orság, Instagram: michalorsagcz, tel.: 728 813 261.

Lektor kurzů Formativní hodnocení I a Formativní hodnocení II.
E-mail: morsag@edukacnilaborator.cz

 

Květa Sulková, vedoucí metodička

Vystudovala PedF UK, obor matematika – biologie, a pracovala jako učitelka matematiky na 2. stupni ZŠ. Je hlavní metodičkou vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř. Má na starosti aktivity zaměřené na formativní hodnocení a vedení projektů pro sekundární vzdělávání.

Autorka a lektorka kurzů Formativní hodnocení I a Formativní hodnocení II.
Garantka a lektorka kurzu Zpětná vazba jako základ efektivní výuky.
E-mail: ksulkova@edukacnilaborator.cz

 

Jan Bartoněk, metodik, editor

Vystudoval PdF UP v Olomouci, obor český jazyk – technická a informační výchova. Poté dělal asistenta ve třídě mimořádně nadaných dětí v Olomouci, následně byl třídní učitel na soukromé základní škole v Praze. Spolupracoval s univerzitním projektem E-Bezpečí a také zastával pozici metodika prevence v neziskové organizaci Magdalena. Následně působil jako editor Českého rozhlasu na serveru iRozhlas. S Michalem Orságem se už od společně strávených studijních let bavili o tom, že by chtěli spolu pracovat. Proto jeho nabídku v roce 2022 využil a nyní působí jako metodik a editor.
E-mail: jbartonek@edukacnilaborator.cz


Michal Orság a Květa Sulková se společně s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy podíleli na projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách (www.formativne.cz).


 

Externí spolupráce

Pavel Bobek, konzultant

Pavel Bobek se stal učitelem v Anglii. V Londýně učil na oceňované veřejné škole v přistěhovalecké čtvrti. Aktuálně působí v Praze na ZŠ Solidarita. Je členem Otevřeno a Učitelské platformy. Věnuje se zejména popularizaci výzkumu ve vzdělávání a jeho implikacím pro každodenní učitelskou praxi. V roce 2022 byl jedním z finalistů soutěže Global Teacher Prize Czech Republic.

 

Jan Spěváček, OMJ, odborný konzultant, copywriter

Absolvent učitelství českého jazyka a speciální pedagogiky na PdF UP. Učitelská praxe: v diagnostické třídě, v DD a ve VÚ při zdcpraha.cz, ve speciální třídě na 1. stupni na jungzs.cz, v současnosti na zsseifertova.ji.cz. Zkušenosti má i jako lektor (ccv.upol.cz), odborný redaktor (npicr.cz) či korektor (MF Dnes).

 

Alena Klimešová, OMJ

Vystudovala český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Již od studií se zaměřuje na češtinu pro cizince, kterou vyučovala dlouhá léta na tamní univerzitě a později také na univerzitě v Bukurešti. Poté se vrátila do Čech, kde vyučovala didaktiku na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Nyní se věnuje projektům spojeným s tematikou cizinců.

.

.

.

Tomáš Ficza, lektor kurzů Formativní hodnocení I a Formativní hodnocení II

Vystudoval PedF UK v Praze obor český jazyk – anglický jazyk a momentálně působí na Gymnáziu U Libeňského zámku.

.

.

.

.

Štěpánka Švarcová, OMJ (adaptační koordinátor na ZŠ Dolákova)

Vystudovala speciální pedagogiku s učitelstvím pro 1. stupeň ZŠ. Žákům s SPU a OMJ se věnuje od počátku působení ve školství, kdy vedla žáky v přípravné třídě. V tomto typu třídy se setkávají ve velké míře právě děti s OMJ. V současné době působí jako učitelka 5. třídy a školní koordinátor pro žáky s OMJ v ZŠ Dolákova (Praha 8).

.

.

.

Jaroslava Prokešová, OMJ (adaptační koordinátor na ZŠ Palmovka)

Vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy University (obor učitelství na 1. stupni). Současně s PF absolvovala rozšiřující studium psychologie. Na ZŠ Palmovka působí již 4 rokem. Před tím působila jako ředitelka střední školy Managementu a práva. Při práci koordinátorky plnohodnotně využívá vlastních zkušenosti z multikulturního prostředí, kde vyrůstala. Moldavsko-francouzské kořeny jí umožňují lépe porozumět dětem s OMJ a pochopit snadněji jejich potřeby.

.

.

Božena Čerňanská, OMJ (adaptační koordinátor na ZŠ Žernosecká)

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze obory biologie a chemie. Této fakultě zůstala věrná do dnešního dne – je externím spolupracovníkem Katedry didaktiky chemie. Téměř čtyřicet let se věnuje pedagogické praxi a život bez žáků a studentů si neumí představit. V současnosti působí jako ředitelka na ZŠ Žernosecká. Je zakladatelkou Nadačního fondu Žernosecká Sovička. Svůj volný čas, pokud nějaký má, věnuje odborné literatuře, zahradní architektuře a dobrým, věrným přátelům.

 

Jana Císařová

OMJ (adaptační koordinátor na ZŠ Bohumila Hrabala)

.

 

.

.

Robert Toman

OMJ (adaptační koordinátor na ZŠ Libčická)

.

.

.

.

.