Letní škola formativního hodnocení

11. 2. 2020 Novinky
Letní škola formativního hodnocení

Letní škola představuje všechny strategie formativního hodnocení. Účastníci se seznámí s konkrétními postupy, které mohou zařadit do své praxe. V průběhu dochází k profesnímu rozvoji pedagogů v oblasti stanovování vzdělávacích cílů a kritérií úspěchu, vedení třídní diskuze, zpětné vazby, vzájemného hodnocení a sebehodnocení. Účastníci se prakticky seznámí s 5 strategiemi formativního hodnocení a jak je začlenit do výuky. […]

Udržujte kontext učení odděleně od cílů učení

3. 2. 2020 Novinky
Udržujte kontext učení odděleně od cílů učení

Formulace výchovně-vzdělávacích cílů je jednou z oblastí, které se věnuje projekt Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř. Dobře formulovaný cíl by měl splňovat několik náležitostí, jako je hodnotitelnost, časová vymezenost či dosažitelnost. Důležitou a často opomíjenou podmínkou je také oddělenost cíle od kontextu […]

Centra kolegiální podpory zahájila svou činnost

3. 2. 2020 Novinky
Centra kolegiální podpory zahájila svou činnost

Podpora v oblasti integrace postupů formativního hodnocení do edukačního procesu, praktické ověřování konkrétních technik a nástrojů formativního hodnocení, jejich propojování s klasickými postupy v prostředí základních škol a především sdílení nabytých zkušeností, to je posláním devíti center kolegiální podpory (CKP), která od ledna 2020 slouží jako místa setkávání učitelů z okolních škol. Síť center kolegiální podpory vznikla v rámci […]

Formativní hodnocení I

29. 1. 2020 Novinky
Formativní hodnocení I

Kurz představuje strategie formativního hodnocení. Účastníci se seznámí s konkrétními postupy, které mohou zařadit do své praxe.