Učitelská stávka jako symptom českého školství (Řízení školy)

9. 1. 2020 Novinky
Učitelská stávka jako symptom českého školství (Řízení školy)

Učitelé stávkovali za zvýšení tarifních platů v roce 2020 o 10 %, nikoliv o vládou navrhovaných 8 %. Mnozí z nich vnímali zapojení do stávky jako vyjádření nesouhlasu s celkovým stavem školství a nastavením vzdělávací politiky v České republice. A samotný nástroj stávky je v pořádku. Zároveň si myslím, že rozhodnutí, zdali se jí bude […]

Projekt Zavádění formativního hodnocení má za sebou první rok

8. 1. 2020 Novinky
Projekt Zavádění formativního hodnocení má za sebou první rok

Vzdělávání lídrů skupin formativního hodnocení (SFH) bylo hlavní téma prvního roku projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř. Celkem osm celodenních setkání absolvovalo 24 učitelů během letošního roku v prostorách PedF UK. Část setkávání byla věnovaná principům leadershipu a vedení skupin dospělých. Hlavním […]

Základem úspěchu v učení je dobře definovaný cíl

6. 1. 2020 Novinky
Základem úspěchu v učení je dobře definovaný cíl

Stanovování cílů učení je jedním z okruhů, kterému se věnuje projekt Zavádění formativního hodnocení na základních školách realizovaný Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř. Pokud víme, čeho chceme dosáhnout, dáváme našim aktivitám jasný směr. Dobře definovaný cíl pomáhá pedagogům v plánování učebních aktivit směřujících ke splnění cíle, u žáků pak […]

Formativní hodnocení: Opřete se o zpětnou vazbu

19. 12. 2019 Novinky
Formativní hodnocení: Opřete se o zpětnou vazbu

Narážíte na omezenost klasického známkování? Nevyhovuje vám svou strohostí? Nabízíme alternativu. S Michalem Orságem a Květou Sulkovou z EDUkační LABoratoře jsme hovořili o formativním hodnocení. V čem spočívají jeho zásady, jaké jsou přínosy pro žáky, a především jak uvést tento typ hodnocení do praxe. A zvládli byste hodnotit tímto způsobem? Zdroj: PRŮVODCE SPOLEČNÝM VZDĚLÁVÁNÍM