Nová webová stránka pro mateřské školy

12. 2. 2016 NOVINKY, Novinky MŠ
Nová webová stránka pro mateřské školy

Pro mateřské školy a projekt Školka hrou jsme vytvořili novou webovou stránku, na které se dozvíte jak aktuální informace a novinky, tak i například nejbližší termíny metodických dnů.

Metodické dny Školka hrou pořádáme jak v centu EDULAB v Praze, tak v Metodických centrech pro předškolní vzdělávání, která jsou po celé České republice. Vše na www.eskolkahrou.cz.

eskolkahrou