Přemýšlejme o přemýšlení dětí (Řízení školy)

16. 10. 2018 NOVINKY
Přemýšlejme o přemýšlení dětí (Řízení školy)

Podíl mimořádně nadaných žáků se podle odborné literatury a mezinárodních studií pohybuje mezi dvěma až třemi procenty v rámci populačního ročníku. V současnosti by tedy statisticky mělo být v našich školách na 20 000 takovýchto dětí. Podle zjištění České školní inspekce jich máme podchyceno pouze něco málo přes 1 000. Příčinou je nedostatečná orientace pedagogů v této problematice a z ní plynoucí neschopnost takové děti objevovat a pracovat s nimi. Identifikace a podpora nadaných a talentovaných dětí je stavebním kamenem budoucího rozvoje celé společnosti, proto by jí měla být věnována mnohem výraznější pozornost.

Zdroj: Řízení školy 10/2018