Ve spolupráci se školami v Praze 8 jsme připravili metodické příručky pro učitele žáků s odlišným mateřským jazykem, metodické příručky pro rodiče žáků s OMJ a vzdělávací kurz.

Do projektu bylo zapojeno 5 škol:

  • ZŠ Dolákova
  • ZŠ Libčická
  • ZŠ Žernosecká
  • ZŠ Bjohumila Hrabala
  • ZŠ Palmovka

Veškeré níže dostupné materiály vznikly za podpory OP PPR.

ZŠ DOLÁKOVA

ZŠ LIBČICKÁ

ZŠ ŽERNOSECKÁ

ZŠ BOHUMILA HRABALA

ZŠ PALMOVKA

VZDĚLÁVACÍ KURZ


Metodická příručka pro práci s žáky s OMJ, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001441.