Kurzy jsou postaveny na teoretických základech moderní pedagogiky a psychologie, reflektují potřeby současných dětí a jsou podpořeny každodenní praktickou zkušeností. Součástí jsou praktické ukázky práce s dětmi, doplněné metodickými komentáři.

Čtenářská pregramotnost (16 hodin, 8 hodin)

Cílem kurzu je prohloubit profesní způsobilost učitele v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti založené na individualizaci vzdělávacích postupů formou rozvoje vícesmyslového učení. Učitelé se naučí efektivně využívat nástroje k rozvoji zrakového vnímání a pochopení komunikační funkce jazyka. Naučí využívat různé metody, formy a nástroje k tvorbě příprav na skupinové edukační činnosti i k tvorbě individuálních plánů. Termíny na www.edukacnilaborator.cz/pregramotnosti.

 

Matematická pregramotnost (16 hodin, 8 hodin)

Cílem kurzu je prohloubit profesní způsobilost učitele v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti založené na individualizaci vzdělávacích postupů formou rozvoje kritického myšlení, problémového a vícesmyslového učení s pomocí interaktivních metod. Učitelé se naučí efektivně využívat metody práce k rozvoji matematických představ, kompetencí k učení a k řešení problémů. Termíny na www.edukacnilaborator.cz/pregramotnosti.

 

Metodické dny (4 hodiny)

Cílem kurzu je seznámit učitele s výhodami integrace moderních metod a pomůcek do předškolního vzdělávání. Účastníci se naučí efektivně využívat interaktivní tabuli a digitální edukační obsah ve výchovně-vzdělávacím procesu. Naučí se využívat interaktivní nástroje k tvorbě vlastních příprav, k základní pedagogické diagnostice a k tvorbě individuálních plánů pro děti s SVP. Kurz je akreditován pod názvem: Inovace edukačního procesu v předškolním vzdělávání.

 

 Vzdělávací centra

Semináře, workshopy a ukázkové hodiny probíhají v mateřských, základních, středních a vysokých školách ve všech krajích České republiky. Vzdělávací aktivity, které pro učitele a žáky organizujeme, vedou zkušení učitelé z praxe a jsou akreditované MŠMT v systému DVPP.

Lektoři

Naši lektoři jsou zkušení pedagogové, kteří moderní technologie a postupy ve své praxi denně využívají. I proto jsou semináře prakticky orientované a postavené na předávání zkušeností učitelů ostatním pedagogům.