Máme za sebou stovky školení, každému kurzu dáváme maximum a reagujeme na konkrétní dotazy učitelů. S formativním hodnocením máme mnohaleté zkušenosti, do Česka jsme přinesli zcela zásadní publikaci Dylana Wiliama Zavádění formativního hodnocení či knihu Responzivní výuka od Harry Fletcher-Wooda. V posledních letech jsme společně s PedF UK realizovali projekt formativne.cz, který byl zaměřen na přímou práci s učiteli ve školách.

Pro učitele jsme připravili dva kurzy, které na sebe navazují, je však možné absolvovat pouze první – ten učitelům poskytne důležitý vhled do tématu. Součástí školení jsou praktické techniky, během kterých si účastníci vyzkouší formativní hodnocení v praxi.

Formativní hodnocení I

Kurz představuje tři strategie formativního hodnocení – v průběhu dochází k profesnímu rozvoji pedagogů v oblasti stanovování vzdělávacích cílů a kritérií úspěchu, vedení třídní diskuze a poskytování zpětné vazby.

Účastníci se seznámí s technikami a konkrétními postupy, které mohou zařadit do své praxe.

Témata:
– Co je formativní hodnocení
– Principy formativního hodnocení 
– Strategie formativního hodnocení
– Cíle učení
– Kritéria úspěchu
– Třídní diskuse a důkazy o učení (žádné ruce nahoře, hromadné hlasování, tříbarevný test / pretest)
– Zásady poskytování zpětné vazby
– Písemná zpětná vazba

Časová dotace: 8 x 45 minut
Cílová skupina:
 učitelé ZŠ (1. i 2. stupeň), SŠ, VOŠ, ZUŠ
Technické požadavky:
 projekční plocha (PC s PowerPointem; případně si počítač přivezeme vlastní), internet, ozvučení
Garant: 
Mgr. Květa Sulková
Lektoři: Michal Orság (Květa SulkováTomáš Ficza)
Cena:
dle akreditace MŠMT (DVPP) je cena stanovena na 2 500 Kč / účastník (popř. dle individuální dohody ceny školení pro sborovnu)
Akreditace MŠMT pro šablony: Ano

Vzdělávání realizujeme u vás ve škole po celé ČR. Pokud máte o školení zájem, kontaktujte nás na info@edukacnilaborator.cz, +420 212 245 509 nebo níže přes formulář.

Školení je akreditováno MŠMT pod č.j.: 14757/2022-2-479 (11705/2020-2-245; 34594/2019-1-1005).

Chcete vědět víc? Napište si o kurz
  Na Formativní hodnocení I navazuje Formativní hodnocení II.

  Kurz představuje další strategie formativního hodnocení a v průběhu dochází k profesnímu rozvoji pedagogů v oblasti poskytování ústní zpětné vazby, vzájemného hodnocení či sebehodnocení žáků.

  Účastníci se seznámí s technikami a konkrétními postupy, které mohou zařadit do své praxe.

  Témata:
  – Formativní hodnocení v praxi
  – Zjišťování porozumění celé třídy (hromadné hlasování)
  – Klíčové otázky
  – Ústní zpětná vazba
  – Postup zavádění vzájemného hodnocení
  – Sebehodnocení (podceňování, přeceňování žáků)
  – Vybrané techniky formativního hodnocení
  – Paměť a učení (krátkodobá a dlouhodobá paměť, kognitivní přetížení)

  Časová dotace: 8 x 45 minut
  Cílová skupina:
   učitelé ZŠ (1. i 2. stupeň), SŠ, VOŠ, ZUŠ
  Technické požadavky:
   projekční plocha (PC s PowerPointem; případně si počítač přivezeme vlastní), internet, ozvučení
  Garant: 
  Mgr. Květa Sulková
  Lektoři:
   Michal Orság (Květa SulkováTomáš Ficza)
  Cena: dle akreditace MŠMT (DVPP) je cena stanovena na 2 500 Kč / účastník (popř. dle individuální dohody ceny školení pro sborovnu)
  Akreditace MŠMT pro šablony: Ano

  Vzdělávání realizujeme u vás ve škole po celé ČR. Pokud máte o školení zájem, kontaktujte nás na info@edukacnilaborator.cz, +420 212 245 509 nebo výše přes formulář.

  Určeno absolventům semináře Formativní hodnocení I.

  Školení je akreditováno MŠMT pod č.j.: 14757/2022-2-479 (11705/2020-2-245; 34594/2019-1-1005).

  Formativní hodnocení III

  Tento unikátní kurz je zaměřen na pravidelné setkávání učitelů školy. S naší odbornou podporou se vytvoří učitelská komunita, jejímž cílem je prohloubit profesní způsobilost každého účastníka v oblasti formativního hodnocení, cílů učení, kritérií úspěchu, poskytování zpětné vazby, vzájemného hodnocení, sebehodnocení, klíčových otázek či motivace.

  Učící se komunita učitelů se potkává každý měsíc po dobu jednoho školního roku, a to vždy na 90 minut. Struktura každé setkání je pevně daná:

  1. Úvod
  2. Startovací aktivita
  3. Zhodnocení uplynulého měsíce
  4. Představení nových poznatků a postupů
  5. Tvorba osobního akčního plánu
  6. Závěr a shrnutí

  Počet členů skupiny je stanoven na 812. Pokud je tedy ve škole např. 34 účastníků, mohou být vytvořeny 2 skupiny po 8 učitelích a 2 skupiny po 9 učitelích. Všichni se setkávají pravidelně (např. každé první úterý v měsíci v čase 16.30-18.00) v jedné místnosti, avšak skupiny pracují samostatně.

  Během kurzu se soustředíme na reflexi vaší každodenní práce. Co se vám podařilo? Co se zatím nedaří a jaké jsou příčiny? Co funguje? A co potřebuje další změny?

  Formální náležitosti:

  Časová dotace: 10 x 90 minut prezenčně (+ samostudium)
  Cílová skupina: učitelé ZŠ (1. i 2. stupeň), SŠ, VOŠ, ZUŠ
  Garanti a lektoři: Michal Orság, Květa Sulková
  Cena: 6 000 Kč / účastník za celý roční kurz (popř. dle individuální dohody)
  Akreditace MŠMT (např. pro šablony OP JAK): Ano, 32 x 45 minut (č.j.: 14757/2022-2-479)
  Technické požadavky: projekční plocha (PC s PowerPointem; případně si počítač přivezeme vlastní – HDMI připojení), internet, ozvučení

  Tento kurz realizujeme u vás ve škole, vždy v období září–červen a je určen absolventům školení Formativní hodnocení I a Formativní hodnocení II.

  Pokud byste se s dalšími kolegy chtěli prostřednictvím učitelské komunity rozvíjet, kontaktujte nás na info@edukacnilaborator.cz či +420 212 245 509.

  .