Čtenářská pregramotnost (16 hodin, 8 hodin)

Cílem kurzu je prohloubit profesní způsobilost učitele v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti založené na individualizaci vzdělávacích postupů formou rozvoje vícesmyslového učení. Učitelé se naučí efektivně využívat nástroje k rozvoji zrakového vnímání a pochopení komunikační funkce jazyka. Naučí využívat různé metody, formy a nástroje k tvorbě příprav na skupinové edukační činnosti i k tvorbě individuálních plánů. Termíny na www.edukacnilaborator.cz/pregramotnosti.

 

 

Matematická pregramotnost (16 hodin, 8 hodin)

Cílem kurzu je prohloubit profesní způsobilost učitele v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti založené na individualizaci vzdělávacích postupů formou rozvoje kritického myšlení, problémového a vícesmyslového učení s pomocí interaktivních metod. Učitelé se naučí efektivně využívat metody práce k rozvoji matematických představ, kompetencí k učení a k řešení problémů. Termíny na www.edukacnilaborator.cz/pregramotnosti.

 

 

Prevence syndromu vyhoření (8 hodin)

Učitelé se seznámí s příčinami, projevy, prevencí a intervencí vůči syndromu vyhoření. Seznámí se s technikami, které jim pomohou efektivně zvládat nárazovou i dlouhodobou stresovou zátěž. Zjistí, jak vědomě řídit emocionální reakce v zátěžových situacích a následně tyto emoce zpracovat pomocí copingových strategií.

Více o tématu najdete na www.edukacnilaborator.cz/vyhoreni.

 

Efektivní učitel (8 hodin)

V průběhu kurzu dochází kontinuálně k profesnímu rozvoji pedagogů zaměřenému na využívání různých stylů výuky v souvislosti s efektivitou pro různé styly učení žáků a se zaměřením na posilování zodpovědnosti žáků za proces vlastního učení v souvislosti s formativním hodnocením.

Aktuální termíny jsou dostupné na www.edukacnilaborator.cz/efektivniucitel. Pokud máte zájem o realizaci kurzu ve vaší škole, kontaktujte nás na info@edukacnilaborator.cz.

 

 Vzdělávací centra

Semináře, workshopy a ukázkové hodiny probíhají v mateřských, základních, středních a vysokých školách ve všech krajích České republiky. Vzdělávací aktivity, které pro učitele a žáky organizujeme, vedou zkušení učitelé z praxe a jsou akreditované MŠMT v systému DVPP.

 

 

 

Lektoři

Naši lektoři jsou zkušení pedagogové, kteří inovativní postupy ve své praxi denně využívají. I proto jsou semináře prakticky orientované a postavené na předávání zkušeností učitelů ostatním pedagogům.