Aktuální termíny otevřených kurzů jsou online na dvpp.edukacnilaborator.cz.

Formativní hodnocení I (8 hodin)

V průběhu dochází k profesnímu rozvoji pedagogů v oblasti stanovování vzdělávacích cílů a kritérií úspěchu, vedení třídní diskuze a poskytování zpětné vazby. Účastníci se prakticky seznámí s technikami formativního hodnocení a tím, jak je začlenit do své výuky.

Aktuální termíny jsou dostupné na www.skolnihodnoceni.cz. Pokud máte zájem o realizaci kurzu ve vaší škole, kontaktujte nás na info@edukacnilaborator.cz.

Formativní hodnocení II (8 hodin)

V průběhu dochází k profesnímu rozvoji pedagogů v oblasti vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků. Účastníci se prakticky seznámí s technikami formativního hodnocení a tím, jak je začlenit do své výuky.

Aktuální termíny jsou dostupné na www.skolnihodnoceni.cz. Pokud máte zájem o realizaci kurzu ve vaší škole, kontaktujte nás na info@edukacnilaborator.cz.

Prevence syndromu vyhoření (8 hodin)

Učitelé se seznámí s příčinami, projevy, prevencí a intervencí vůči syndromu vyhoření. Seznámí se s technikami, které jim pomohou efektivně zvládat nárazovou i dlouhodobou stresovou zátěž. Zjistí, jak vědomě řídit emocionální reakce v zátěžových situacích a následně tyto emoce zpracovat pomocí copingových strategií.

Více o tématu najdete na www.edukacnilaborator.cz/vyhoreni.


Responzivní výuka (32 hodin)

Tento unikátní kurz je zaměřen na pravidelné setkávání učitelské komunity, která se potkává jednou měsíčně po dobu dvou školních roků. Cílem je prohloubit profesní způsobilost učitele v oblasti formativního hodnocení (Formative Assessment) a hodnocení pro podporu učení žáků (Assessment for Learning – AfL).

Pokud máte zájem o realizaci kurzu ve vaší škole, pište na info@edukacnilaborator.cz.


Čtenářská pregramotnost (16 hodin, 8 hodin)

Cílem kurzu je prohloubit profesní způsobilost učitele v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti založené na individualizaci vzdělávacích postupů formou rozvoje vícesmyslového učení.

Termíny na www.edukacnilaborator.cz/pregramotnosti.


Matematická pregramotnost (16 hodin, 8 hodin)

Cílem kurzu je prohloubit profesní způsobilost učitele v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti založené na individualizaci vzdělávacích postupů formou rozvoje kritického myšlení, problémového a vícesmyslového učení s pomocí interaktivních metod.

Termíny na www.edukacnilaborator.cz/pregramotnosti.