Souhlasím s tím, aby vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř, z.s. se sídlem Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, IČ: 03058018, zasílala svá obchodní sdělení týkající se nabízení výrobků a služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, elektronickými prostředky na mnou poskytnutou adresu elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (emailová adresa).

Souhlasím se zpracováním poskytnuté emailové adresy společností EDUkační LABoratoř, z.s. se sídlem Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, IČ: 03058018, za účelem zařazení do databáze a dalšího reklamního, marketingového účelu tj. zejména nabízení výrobků, služeb (např. nabídka vzdělávacích akcí, nabídka zapojení do projektů, dotazníková šetření apod.) a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb.

Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně, a to na dobu pěti (5) let, případně do odvolání souhlasu. Dále prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat kliknutím na aktivní odkaz, který je obsažen v každém zaslaném e-mailu.