EDULAB spouští nový web

EDULAB spouští nový web

1. 9. 2014 NOVINKY

K 1. 9. 2014 pro vás EDUkační LABoratoř | EDULAB spouští nový web. Seznámíte se s našimi projekty zaměřenými na podporu digitalizace škol a zavádění moderních vzdělávacích technologií do výuky. Představíme Vám také naše hlavní aktivity – školení, odborné semináře a ukázkové hodiny, při kterých seznamujeme pedagogy, studenty pedagogických oborů, ale také žáky s možností využívání […]

Už jen týden do nového školního roku

Už jen týden do nového školního roku

25. 8. 2014 NOVINKY

Zbývá už jen týden do začátku nového školního roku. Pro školy, učitele a žáky připravujeme nové zajímavé aktivity a projekty. Můžete se těšit. V září se dozvíte bližší informace. Pěkný zbytek prázdnin Vám přeje EDULAB tým.