Otevření digitální třídy projektu Škola dotykem na ZŠ v Nemyčevsi

12. 10. 2014 NOVINKY

Digitální třídu vybavenou nejmodernějšími technologiemi, tedy dotykovou obrazovkou a tablety, využívá od začátku nového školního roku Základní škola v Nemyčevsi. Je to jediná malotřídní základní škola zapojená do projektu Škola dotykem, který získal záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zkoumat bude vlivy a přínosy dotykových technologií ve výuce. Realizátorem projektu Škola dotykem je nezisková organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) s podporou Samsung Electronics Czech and Slovak, které daly 12 školám v České republice k dispozici celkem 350 tabletů, 12 interaktivních obrazovek a další potřebné technologické i softwarové vybavení.

V moderní učebně malotřídní školy se v rámci projektu Škola dotykem učí 20 žáků spojené první, druhé a třetí třídy. V průběhu školního roku budou společně s učiteli používat aplikace a vytvářet interaktivní materiály, které ukáží možnosti využívání dotykových zařízení ve školách. Všechny výstupy budou pro inspiraci dostupné na stránkách projektu www.skoladotykem.cz. Ve čtvrtek 9. října oficiálně předali učebnu řediteli, učitelům, a především dětem, zástupci neziskové organizace EDULAB a společnosti Samsung.

„S prvňáčky téměř každodenně používáme dotykovou obrazovku pro nácvik uvolňování ruky. Žáci na ni píší střídavě prstem a stylusem rovnoběžné čáry a různé geometrické tvary. Se všemi dětmi cvičíme základní dovednosti pro práci s tabletem, učíme se pracovat s textem. Připravujeme se na práci s výukovými videi na YouTube v hodinách matematiky,“ uvedl Miloš Novotný, ředitel školy.

Součástí projektu Škola dotykem je také realizace empirického výzkumu, jehož cílem je zjistit přínos dotykových technologií ve výuce. Výzkum zároveň zmapuje vnímání a postoje žáků a učitelů k těmto moderním pomůckám pro výuku.

Tisková zpráva ke stažení zde.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12