LETNÍ ŠKOLU FH 2022 NALEZNETE NA TOMTO ODKAZU

Letní škola představuje všech 5 strategií formativního hodnocení. Účastníci se seznámí s konkrétními postupy, které mohou zařadit do své praxe.

V průběhu dochází k profesnímu rozvoji pedagogů v oblasti stanovování vzdělávacích cílů a kritérií úspěchu, vedení třídní diskuze, zpětné vazby, vzájemného hodnocení a sebehodnocení. Účastníci se prakticky seznámí s 5 strategiemi formativního hodnocení a jak je začlenit do výuky.

Letní škola je akreditována MŠMT v systému DVPP a otevřeli jsme dva termíny, jeden v červenci a druhý v srpnu.

Program letní školy

Pondělí (10.00–13.15)
– Co je formativní hodnocení
– Strategie formativního hodnocení
– Strategie 1: Cíle učení a kritéria úspěchu
– Součásti cíle a jejich formulace
– Jak cíle komunikovat
– Špatně formulované cíle
– Kontext učení
– Od 13.15 reflexe a společný oběd

Úterý (10.00–13.15)
– Strategie 2: Třídní diskuse a důkazy o učení
– Vedení třídní diskuse
– Vybrané techniky formativního hodnocení
– Získávání důkazů o učení
– Druhy a působení komunikace
– Komunikační bloky
– Aktivní naslouchání
– Od 13.15 reflexe a společný oběd

Středa (10.00–13.15)
– Strategie 3: Poskytování zpětné vazby
– Pravidla poskytování zpětné vazby
– Písemná a ústní zpětná vazba
– Vybrané techniky formativního hodnocení
– Osobní akční plán
– Skrytý význam pochval
– Od 13.15 reflexe a společný oběd

Čtvrtek (10.00–13.15)
– Strategie 4: Vzájemné hodnocení
– Učitel jako vzor hodnocení
– Startovací věty
– Trénink na anonymních pracích
– Vybrané techniky formativního hodnocení

– Strategie 5: Sebehodnocení
– Jak naučit žáky sebehodnocení
– Jak pracovat se sebehodnocením žáků
– Pravidla sebehodnocení
– Sebehodnocení jako běžná součást hodin
– Vybrané techniky formativního hodnocení

– Rekapitulace kurzu a vyhodnocení
– Od 13.15 společný oběd

Celková časová dotace: 16 x 45 minut
Termín 1: pondělí 19. 7. 2021 – čtvrtek 22. 7. 2021
Termín 2: pondělí 2. 8. 2021 – čtvrtek 5. 8. 2021
Cílová skupina: učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ (akreditace platná také pro učitele 1. stupně)
Místo: Praha
Garant: Mgr. Květa Sulková
Cena: 5 500 Kč (v ceně je zahrnuto občerstvení včetně obědů)
Registrace: dvpp.edukacnilaborator.cz

Akreditace MŠMT pod č.j.: MSMT – 27840/2019-2-776 (Zavádění formativního hodnocení I a II, účastník dostane dvě osvědčení 8 x 45 minut). Letní škola je vhodná pro plnění Šablon II: 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, 2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, 2.IV/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ.

K dispozici jsme na info@edukacnilaborator.cz a 212 245 509.

Letní školu nedoporučujeme absolventům kurzů Efektivní učitel a Formativní hodnocení I. Pro ty je vhodný kurz Formativní hodnocení II.

Organizátor si vyhrazuje právo provést změny.