Michal Orság

kreativní ředitel

Studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor český jazyk – anglický jazyk, a působil jako učitel anglického jazyka na základní a střední škole. Zabývá se inovacemi ve školství a vzdělávání, formativním hodnocením, popularizací učitelského povolání a komunikací s médii a veřejností. Facebook: Michal Orság, Instagram: michalorsagcz, tel.: 728 813 261.

Lektor kurzů Formativní hodnocení I a Formativní hodnocení II.

E-mail: morsag@edukacnilaborator.cz

Květa Sulková

vedoucí metodička

Vystudovala PedF UK, obor matematika – biologie, a pracovala jako učitelka matematiky na 2. stupni ZŠ. Je hlavní metodičkou vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř. Má na starosti aktivity zaměřené na formativní hodnocení a vedení projektů pro sekundární vzdělávání.

Autorka a lektorka kurzů Formativní hodnocení I a Formativní hodnocení II.
Garantka a lektorka kurzu Zpětná vazba jako základ efektivní výuky.

E-mail: ksulkova@edukacnilaborator.cz


Michal Orság a Květa Sulková se společně s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy podílí na projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách (www.formativne.cz).


Externí spolupráce

Spolupracujeme s učiteli a odborníky z praxe.

Tomáš Ficza

lektor kurzů Zpětná vazba jako základ efektivní výukyFormativní hodnocení I.

Vystudoval PedF UK v Praze obor český jazyk – anglický jazyk a momentálně působí na Gymnáziu U Libeňského zámku.


Jan Spěváček

odborný konzultant, copywriter

Foto: Eva Bystrianská
Foto: Eva Bystrianská

Absolvent učitelství českého jazyka a speciální pedagogiky na PdF UP. Učitelská praxe: v diagnostické třídě, v DD a ve VÚ při zdcpraha.cz, ve speciální třídě na 1. stupni na jungzs.cz, v současnosti na zsseifertova.ji.cz. Zkušenosti má i jako lektor (ccv.upol.cz), odborný redaktor (npicr.cz) či korektor (MF Dnes).

Lenka Kůsová

lektorka kurzu Čtenářská pregramotnost v PV


Veronika Hozáková

lektorka kurzu Syndrom vyhoření a jeho prevence u předškolních pedagogů

Vystudovala obor Psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, současně, vedle svého působení na pozici psychologa v ústavní výchově, pokračuje na univerzitě v doktorskému studiu v oboru Pedagogická psychologie. V minulosti se podílela na výzkumu, který se zabýval syndromem vyhoření, nyní se věnuje supervizním setkáním. V souvislosti se seberozvojem v oboru se účastní sebezkušenostního výcviku v integrativní terapii.


Zuzana Hoždorová

lektorka kurzu Syndrom vyhoření a jeho prevence u předškolních pedagogů

Vystudovala psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, v rámci postgraduálního studia se věnovala pedagogické psychologii. Zaměřuje se především na práci s dětmi. Působila jako psycholog v dětské psychiatrické nemocnici. Aktuálně je na mateřské dovolené.