Michal Orság

ředitel

Studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor český jazyk – anglický jazyk a působil jako učitel anglického jazyka na základní a střední škole. Zabývá inovacemi ve školství a vzdělávání, formativním hodnocením, popularizací učitelského povolání a komunikací s médii a veřejností. Facebook: Michal Orság, Instagram: michalorsagcz, tel.: 728 813 261.

Lektor kurzu Formativní hodnocení.

E-mail: morsag@edukacnilaborator.cz

Květa Sulková

vedoucí metodička

Vystudovala PedF UK, obor matematika – biologie a pracovala jako učitelka matematiky na 2. stupni ZŠ. Je hlavní metodičkou vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř a má na starosti aktivity zaměřené na formativní hodnocení a vedení projektů pro sekundární vzdělávání.

Autorka a lektorka kurzu Formativní hodnocení.
Garantka a lektorka kurzu Zpětná vazba jako základ efektivní výuky.

E-mail: ksulkova@edukacnilaborator.cz

Externí spolupráce

Spolupracujeme s učiteli a odborníky z praxe.

Tomáš Ficza

lektor kurzu Zpětná vazba jako základ efektivní výuky

Info


Lenka Kůsová

lektorka kurzu Čtenářská pregramotnost v PV

Info


Zdenka Nováková

lektorka kurzu Matematická pregramotnost v PV

Info


Tereza Kubiš

lektorka kurzu Matematická pregramotnost v PV

Info


Šárka Kollmannová

lektorka kurzu Matematická pregramotnost v PV

Info


Veronika Hozáková

lektorka kurzu Syndrom vyhoření a jeho prevence u předškolních pedagogů

Vystudovala obor Psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, současně, vedle svého působení na pozici psychologa v ústavní výchově, pokračuje na univerzitě v doktorskému studiu v oboru Pedagogická psychologie. V minulosti se podílela na výzkumu, který se zabýval syndromem vyhoření, nyní se věnuje supervizním setkáním. V souvislosti se seberozvojem v oboru se účastní sebezkušenostního výcviku v integrativní terapii.
Zuzana Hoždorová

lektorka kurzu Syndrom vyhoření a jeho prevence u předškolních pedagogů

Vystudovala psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, v rámci postgraduálního studia se věnovala pedagogické psychologii. Zaměřuje se především na práci s dětmi. Působila jako psycholog v dětské psychiatrické nemocnici. Aktuálně je na mateřské dovolené.