Letní škola představuje všech 5 strategií formativního hodnocení. Účastníci se seznámí s konkrétními postupy, které mohou zařadit do své praxe.

V průběhu dochází k profesnímu rozvoji pedagogů v oblasti stanovování vzdělávacích cílů a kritérií úspěchu, vedení třídní diskuze, zpětné vazby, vzájemného hodnocení a sebehodnocení. Účastníci se prakticky seznámí s 5 strategiemi formativního hodnocení a jak je začlenit do výuky.

Letní škola je akreditována MŠMT v systému DVPP a vypsali jsme dva termíny: 24.–27. 7. 2023 a 7.–10. 8. 2023 .

Program letní školy

Pondělí (10.00–13.15)
– Co je formativní hodnocení
– Principy formativního hodnocení
– Strategie formativního hodnocení
– Strategie 1: Cíle učení a kritéria úspěchu
– Formulace cílů
– Kontext učení
– Jak cíle komunikovat
– Špatně formulované cíle
– Kritéria úspěchu
– Od 13.15 reflexe a společný oběd

Úterý (10.00–13.15)
– Strategie 2: Třídní diskuse a důkazy o učení
– Vedení třídní diskuse
– Získávání důkazů o učení
– Strategie 3: Poskytování zpětné vazby
– Pravidla poskytování zpětné vazby
– Písemná zpětná vazba
– Vybrané techniky formativního hodnocení
– Od 13.15 reflexe a společný oběd

Středa (10.00–13.15)
– Strategie 2: Třídní diskuse a důkazy o učení
– Klíčové otázky
– Strategie 3: Poskytování zpětné vazby
– Ústní zpětná vazba
– Od 13.15 reflexe a společný oběd

Čtvrtek (10.00–13.15)
– Strategie 4: Vzájemné hodnocení
– Učitel jako vzor hodnocení
– Startovací věty
– Postup zavádění vzájemného hodnocení
– Vybrané techniky formativního hodnocení

– Paměť a učení

– Strategie 5: Sebehodnocení
– Jak naučit žáky sebehodnocení
– Proč se žáci přeceňují či podceňují
– Jak pracovat se sebehodnocením žáků
– Vybrané techniky formativního hodnocení

– Rekapitulace kurzu a vyhodnocení
– Od 13.15 společný oběd

Celková časová dotace: 16 x 45 minut
Termín I: pondělí 24. 7. 2023 – čtvrtek 27. 7. 2023
Termín II: pondělí 7. 8. 2023 – čtvrtek 10. 8. 2023
Cílová skupina: učitelé ZŠ a SŠ, VOŠ, ZUŠ
Místo: Praha, ZŠ Sázavská (Sázavská 830/5, 120 00 Praha 2 – Vinohrady)
Garant: Květa Sulková
Lektor: Michal Orság
Cena: 6 000 Kč (v ceně je zahrnuto občerstvení včetně obědů)
Registrace: dvpp.edukacnilaborator.cz

Akreditace MŠMT pod č.j.: MSMT – 11705/2020-2-245, 14757/2022-2-479 (Zavádění formativního hodnocení I a II, účastník dostane dvě osvědčení 8 x 45 minut, celkově tedy 16 x 45 minut).

K dispozici jsme na info@edukacnilaborator.cz a +420 212 245 509.

Letní škola má stejný obsah jako naše kurzy Formativní hodnocení I a II.

Organizátor si vyhrazuje právo provést změny.

.