3D tisk a programování ve škole

13. 10. 2015 Napsali o nás

Nezisková organizace EDULAB pořádá workshopy pro učitele, kteří mají zájem o moderní výuku propojenou s prvky IT. Kromě zapojení tabletů se dostávají na řadu i další technologie.

V poslední době se hodně mluví O 3D tisku, ale málo kdo si ho vyzkoušel v praxi. EDULAB uspořádal speciální workshop o 3D tisku, na kterém se učitelé mohli dozvědět vše podstatné a sami si 3D tiskárnu vyzkoušet. Dostali rady, kde najdou 3D modely vhodné pro výuku a také, jak si sami 3D model vytvořit. Další specifickou oblastí pro školy je programování, i tady je potřeba rozvíjet dovednosti. Jako vhodný produkt byl zvolen bezplatný programovací jazyk Scratch, ve kterém se dají vytvářet interaktivní příběhy, hry a animace. Primárně je určen dětem od 6 do 16 let. Scratch pomáhá rozvíjet tvořivé myšlení, usnadňuje spolupráci a učí děti pracovat systematicky.

EDULAB stojí za výzkumným projektem Škola dotykem, který zjišťuje přínos dotykových technologií ve výuce. Už pro minulý školní rok bylo vybráno 12 škol v ČR, které testují v praxi vyučování pomocí tabletů a dotykových obrazovek. Celý projekt byl realizován ve spolupráci se společností Samsung, která dodala tablety i síťové řešení. Pro právě probíhající školní rok byl okruh zapojených tříd rozšířen. EDULAB v rámci tohoto projektu pořádá bezplatné semináře pro učitele. Kromě toho má vlastní Program podpory digitalizace škol, který zahrnuje popularizaci IT mezi učiteli a bezplatná akreditovaná školení. Otevřen byl nově pro 2000 škol – mateřských, základních i středních. Program školám poskytuje řadu výhod, například získání bezplatného přístupu k digitálním vzdělávacím materiálům na portálu eKabinet.cz a právě bezplatná školení pro učitele zaměřené na dotykové technologie a digitální obsah.Podporu rozvoje předškolního vzdělávání v ČR zastupuje projekt Školka hrou. EDULAB v rámci tohoto projektu poskytuje mateřským školám tištěné a elektronické publikace a hlavně metodickou podporu opět formou praktických školení, workshopů, metodických dnů a odborných konferencí. Více informací na www.edukacnilaborator.cz.

Zdroj: chip.cz