Do programu podpory digitalizace škol se v posledním školním roce zapojilo 65 tisíc žáků (novinky.cz)

10. 7. 2017 Napsali o nás
Do programu podpory digitalizace škol se v posledním školním roce zapojilo 65 tisíc žáků (novinky.cz)

Nezisková vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) realizovala v letošním školním roce projekty jako Školka hrou, Škola dotykem, Program podpory digitalizace škol, rovněž i vydání publikace Zavádění formativního hodnocení. Do všech aktivit se celkem zapojilo tři tisíce mateřských, základních, středních a vysokých škol, 20 tisíc pedagogů a 65 tisíc žáků a studentů.

Stěžejní aktivitou v oblasti předškolního vzdělávání je projekt Školka hrou, který realizují již druhým rokem. V květnu se uskutečnila konference Budoucnost předškolního vzdělávání za účasti 200 pedagogů a odborníků. Tématem byla podpora předškolního vzdělávání v intencích posledních legislativních změn.

Také se podařilo navázat spolupráci se středními pedagogickými školami. Využívání moderních pomůcek a jejich smysluplné a metodicky správné používání v praxi se studenti budou učit právě podle materiálů Školka hrou.

„Spolupráce s mateřskými školami nás těší. Našich 48 lektorů proškolilo v metodických centrech na 1500 učitelek a učitelů, zpětná vazba je pozitivní. Novou výzvou pro nás byly akreditované kurzy čtenářské a matematické pregramotnosti. Obsah spoluvytvářely učitelky z partnerských mateřských škol ve snaze nabídnout účastníkům kurz, který bude maximálně využitelný v praxi,“ uvedl ředitel organizace Edulab Michal Orság.

Spolupráce s univerzitami
Projekt Škola dotykem má za sebou třetí školní rok. V roce 2016 se na univerzitách V Hradci Králové, Českých Budějovicích a Olomouci vybudovaly digitální učebny, ve kterých se na svou profesi připravují budoucí pedagogové, kteří zároveň vytvářejí učební materiály. V průběhu června se tyto digitální třídy otevřely všem školám a veřejnosti.

Do pátého ročníku projektu Program podpory digitalizace škol se zapojily tři tisícovky mateřských, základních a středních škol. V rámci benefitů měly školy bezplatný přístup na vzdělávací portál s více než 50 tisíci digitálními vzdělávacími materiály. Do projektu se zapojili další partneři jako společnosti Tutor, Cautor a projekt Čtení pomáhá.

Edulab je členem České národní koalice pro digitální pracovní místa, své činnosti realizuje v souladu se Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020 ministerstva školství.

Zdroj: novinky.cz